Dịch vụ xác minh tuổi của Yoti - Thông tin về quyền riêng tư

Cập nhật lần gần nhất: 14/11/2023

Dịch vụ xác minh tuổi của Yoti (“AVS”) do Yoti Ltd cung cấp. Thông tin về quyền riêng tư này, cùng với Chính sách về sinh trắc học của Yoti cho người dùng ở Illinois, Texas và Washington đề cập đến các phương thức kiểm tra tuổi chúng tôi cung cấp cho sản phẩm này. Thông tin về quyền riêng tư này sẽ gọi Yoti“chúng tôi”tổ chức bạn đang tương tác để xác minh tuổi của mình là “Tổ chức”

Yoti là nhà cung cấp dịch vụ và Tổ chức đang yêu cầu bạn chứng minh tuổi của mình cần cung cấp cho bạn thông tin về quyền riêng tư của họ cùng bất kỳ hoạt động thu thập và sử dụng dữ liệu liên quan nào mà họ thực hiện. 

Xác minh tuổi của Yoti là gì?

Xác minh tuổi của Yoti được thiết kế nhằm mang đến cho bạn một cách nhanh chóng để chứng minh mình đã đủ độ tuổi phù hợp cho những hoạt động bạn đang thực hiện trên mạng, mà không chia sẻ bất kỳ thông tin cá nhân nào với Tổ chức.

Yoti hoạt động như một công cụ giảm thiểu dữ liệu giữa bạn và Tổ chức. 

Cơ chế hoạt động như sau:

 1. Bạn chứng minh tuổi của mình bằng phương thức kiểm tra tuổi bạn muốn. 
 2. Yoti xác định độ tuổi của bạn rồi xóa thông tin cá nhân của bạn.
 3. Tổ chức sẽ nhận được kết quả dưới dạng “đủ tuổi” hay “chưa đủ tuổi”, hoặc ngày sinh của bạn.

Không thông tin có thể nhận dạng nào được chia sẻ với Tổ chức. Yoti xóa thông tin cá nhân của bạn ngay khi kết quả kiểm tra tuổi được chia sẻ với Tổ chức.

Phương thức chứng minh tuổi

Tổ chức sẽ quyết định họ muốn cung cấp phương thức nào để chứng minh tuổi tác. Họ cũng có thể chọn nhận kết quả ở dạng ngày sinh của bạn hay bạn “đủ tuổi” hoặc “chưa đủ tuổi” yêu cầu.

Sau khi kết quả kiểm tra tuổi đã được chia sẻ với Tổ chức, chúng tôi sẽ xóa mọi thông tin cá nhân của bạn. Nếu bạn đang dùng phương thức kiểm tra tuổi do một bên thứ ba cung cấp, chúng tôi sẽ chỉ chia sẻ thông tin chi tiết của bạn vì mục đích xác định tuổi và không vì mục đích nào khác.

Bạn có thể chứng minh tuổi của mình theo nhiều cách:

 1. Ước tính độ tuổi
 2. Quét giấy tờ tùy thân
 3. Ứng dụng Yoti
 4. Thẻ tín dụng
 5. Số điện thoại
 6. Kiểm tra cơ sở dữ liệu
 7. Chương trình định danh điện tử
 8. Bằng lái xe di động (mDL) của Hoa Kỳ

1. Ước tính độ tuổi

Bạn sẽ được yêu cầu tự chụp khuôn mặt bằng camera trên thiết bị của mình. Việc này sẽ chụp lại nhiều hình ảnh và công nghệ ước tính tuổi của chúng tôi sẽ phân tích một hình ảnh để xác định độ tuổi của bạn. 

Sau đó, chúng tôi sẽ tính xem bạn có đủ tuổi theo yêu cầu của Tổ chức không.

Tổ chức có thể nhận được thông tin:

 • Tuổi ước tính của bạn tính theo năm
 • Liệu bạn “đủ tuổi” hay “chưa đủ tuổi” theo yêu cầu của họ

Để tăng tính bảo mật, Tổ chức có thể yêu cầu kiểm tra sự sống. Điều này nhằm đảm bảo rằng phía sau camera là người thật, không phải hình ảnh 2D, mặt nạ hay bot. Công nghệ này hoạt động bằng cách xử lý (các) hình ảnh thông qua một chuỗi mạng thần kinh sâu. Mỗi mạng thần kinh lại kiểm tra một yếu tố khác nhau của hình ảnh để tìm manh mối cho thấy đây có thể không phải người thật.

Chúng tôi sẽ xóa hình ảnh ngay khi ước tính được độ tuổi.

2. Quét giấy tờ tùy thân

Bạn sẽ được yêu cầu quét giấy tờ tùy thân bằng camera trên thiết bị của mình. Chúng tôi sẽ trích xuất thông tin từ giấy tờ tùy thân và dùng ngày sinh của bạn để tính xem bạn có đủ tuổi theo yêu cầu của Tổ chức không.

Tổ chức có thể nhận được thông tin:

 • Tuổi của bạn tính theo năm
 • Liệu bạn “đủ tuổi” hay “chưa đủ tuổi” theo yêu cầu của họ

Để tăng tính bảo mật, Tổ chức cũng có thể yêu cầu bạn tự chụp khuôn mặt bằng camera trên thiết bị. Việc này nhằm đảm bảo giấy tờ tùy thân là của bạn, cũng là cách chúng tôi ngăn những kẻ lừa đảo mạo danh bạn. Nhiều hình ảnh sẽ được chụp lại và công nghệ khớp khuôn mặt sẽ phân tích hình ảnh nét nhất. Qua đó, mẫu sinh trắc học của khuôn mặt bạn sẽ được tạo ra và so sánh với ảnh trên giấy tờ tùy thân của bạn.

Chúng tôi lưu trữ mọi dữ liệu thu thập được, như giấy tờ tùy thân và ảnh tự chụp khuôn mặt của bạn tại trung tâm dữ liệu của mình ở Anh. Sau khi phiên kết thúc, chúng tôi xóa toàn bộ thông tin cá nhân của bạn. Nếu phiên không hoàn tất, chúng tôi sẽ xóa dữ liệu của bạn sau 25 giờ, tùy điều kiện nào sớm hơn. Chúng tôi không sử dụng dữ liệu cho bất kỳ mục đích nào khác.

3. Ứng dụng Yoti

Bạn sẽ được yêu cầu quét mã QR trên ứng dụng Yoti để chia sẻ ngày sinh của mình. Trước đó, bạn cần tải lên giấy tờ tùy thân và bức ảnh tự chụp khuôn mặt để hoàn thành quy trình xác minh một lần với ứng dụng Yoti.

Sau đó, chúng tôi sẽ tính xem bạn có đủ tuổi theo yêu cầu của Tổ chức không.

Tổ chức có thể nhận được thông tin:

 • Tuổi của bạn tính theo năm
 • Liệu bạn “đủ tuổi” hay “chưa đủ tuổi” theo yêu cầu của họ

Trong ứng dụng Yoti, bạn sẽ có một biên nhận chia sẻ, cho biết bạn đã chia sẻ những gì, với ai và khi nào. Yoti cũng có biên nhận chia sẻ chỉ chứa ngày, dấu thời gian và ghi nhận thông tin ngày sinh đã được cung cấp. Tuy nhiên, Yoti không lưu ngày sinh. Chúng tôi lưu trữ biên nhận được mã hóa này một cách bảo mật tại trung tâm dữ liệu của mình ở Anh.

4. Thẻ tín dụng

Bạn sẽ được yêu cầu nhập số thẻ thanh toán trên thẻ tín dụng, ngày hết hạn, mã bưu chính và số CVC. 

Chúng tôi gửi những thông tin này đến một nhà cung cấp dịch vụ thanh toán và tạm giữ 0,30£ trong thẻ của bạn. Việc này nhằm xác minh thẻ của bạn vẫn còn hạn và có khả năng thanh toán. Chúng tôi làm vậy để xác minh bạn trên 18 tuổi và sẽ bỏ khoản tạm giữ 0,30£ trong thẻ của bạn khi quá trình kiểm tra tuổi hoàn tất.

Tổ chức có thể nhận được:

 • Liệu bạn “đủ tuổi” hay “chưa đủ tuổi” theo yêu cầu của họ

Chúng tôi không bao giờ lưu trữ hay chia sẻ thông tin thẻ tín dụng của bạn. Bạn cũng sẽ không bị tính phí để xác minh tuổi.

5. Số điện thoại

Bạn sẽ được yêu cầu nhập tên, ngày sinh, số điện thoại và địa chỉ.

Chúng tôi sẽ gửi những thông tin này đến một trong những nhà cung cấp dịch vụ kiểm tra di động của mình. Bạn sẽ nhận được tin nhắn SMS có mã xác minh để nhập. Việc này nhằm xác minh rằng bạn có sở hữu chiếc điện thoại này. Sau đó, nhà cung cấp sẽ xác nhận rằng những thông tin được nhập khớp với thông tin của tài khoản di động và chúng tôi sẽ dùng xác nhận này làm cơ sở xác minh bạn trên 18 tuổi.

Tổ chức có thể nhận được:

 • Liệu bạn “đủ tuổi” hay “chưa đủ tuổi” theo yêu cầu của họ

Ngoài nhà cung cấp, chúng tôi không bao giờ lưu trữ hay chia sẻ thông tin của bạn với bất kỳ bên nào khác.

6. Kiểm tra cơ sở dữ liệu

Bạn sẽ được yêu cầu chứng minh tuổi của mình thông qua tên, ngày sinh và địa chỉ. 

Chúng tôi gửi những thông tin này đến nhà cung cấp công ty tham khảo tín dụng để xác minh các thông tin này là chính xác, đồng thời lấy hoặc xác minh ngày sinh của bạn.

Tổ chức có thể nhận được:

 • Liệu bạn “đủ tuổi” hay “chưa đủ tuổi” theo yêu cầu của họ

Ngoài nhà cung cấp, chúng tôi không bao giờ lưu trữ hay chia sẻ thông tin của bạn với bất kỳ bên nào khác.

7. Chương trình định danh điện tử

Bạn sẽ được yêu cầu chứng minh tuổi của mình bằng một trong những chương trình định danh điện tử sau:

 • Bank ID (Thụy Điển)
 • MitID (Đan Mạch)
 • Finnish Trust network (Phần Lan)

Sau khi chọn chương trình định danh điện tử muốn dùng, bạn cần phải đăng nhập và chia sẻ thông tin của mình qua nhà cung cấp định danh điện tử của chúng tôi.  Chúng tôi sẽ nhận được thông tin định danh của bạn, chẳng hạn như tên, ngày sinh, số CCCD và dùng các thông tin này để xác nhận tuổi của bạn.

Tổ chức có thể nhận được:

 • Liệu bạn “đủ tuổi” hay “chưa đủ tuổi” theo yêu cầu của họ

Ngoài nhà cung cấp, chúng tôi không bao giờ lưu trữ hay chia sẻ thông tin của bạn với bất kỳ bên nào khác.

8. Bằng lái xe di động (mDL) của Hoa Kỳ

Bạn sẽ được yêu cầu chứng minh tuổi của mình bằng một trong những bằng lái xe di động của Hoa Kỳ sau đây:

 • LA Wallet (Louisiana)

Sau khi chọn chương trình mDL muốn dùng, bạn cần phải đăng nhập và chia sẻ thông tin của mình.  Chúng tôi sẽ nhận được xác nhận rằng bạn đủ tuổi yêu cầu của doanh nghiệp.

Tổ chức có thể nhận được:

 • Liệu bạn “đủ tuổi” hay “chưa đủ tuổi” theo yêu cầu của họ

Ngoài nhà cung cấp, chúng tôi không bao giờ lưu trữ hay chia sẻ thông tin của bạn với bất kỳ bên nào khác.

Kiểm tra tuổi có thể dùng lại

Để giảm số lần bạn cần xác minh tuổi của mình trên mạng, chúng tôi đã phát triển một hệ thống bằng chứng về tuổi. Đây là lựa chọn không bắt buộc, nên không phải Tổ chức nào cũng sẽ áp dụng. Dưới đây, chúng tôi giải thích cơ chế hoạt động và nơi bạn sẽ dùng bằng chứng về tuổi.

Bằng chứng về tuổi

Bằng chứng về tuổi là bằng chứng kỹ thuật số về việc kiểm tra độ tuổi, cho phép bạn sử dụng lại kết quả kiểm tra tuổi nếu Tổ chức cho phép.

Bằng chứng về tuổi được tạo khi bạn chứng minh tuổi với Yoti. Bằng chứng có chứa kết quả kiểm tra, cùng thông tin về cách thức và thời điểm thực hiện kiểm tra. 

Bằng chứng về tuổi không có bất kỳ thông tin cá nhân nào, không theo dõi bạn và không biết bạn đã ở đâu hay đến từ đâu. Bằng chứng về tuổi được lưu trong trình duyệt của bạn như cookie và bị giới hạn thời gian. Bạn có thể xóa bằng chứng về tuổi bằng cách xóa bộ nhớ đệm.

Nếu bạn truy cập một trang web có dùng bằng chứng về tuổi, bạn sẽ bấm vào một nút để xác minh tuổi của mình và tổ chức sẽ đọc bằng chứng về tuổi từ trình duyệt của bạn. Nếu bằng chứng đáp ứng yêu cầu của trang web, Yoti sẽ trả về kết quả để xác nhận trình duyệt của bạn đã từng được xác minh trước đó và bạn sẽ được cấp quyền truy cập trang web trong thời gian bằng chứng còn hợp lệ.

Nếu bạn không có bằng chứng đáp ứng yêu cầu, bạn sẽ được yêu cầu chứng minh tuổi của mình qua quy trình tiêu chuẩn.

Tài khoản tuổi

Bạn có thể lưu trữ bằng chứng về tuổi trong một tài khoản tuổi. Điều này cho phép bạn truy cập trang web của Tổ chức bằng một trình duyệt hoặc thiết bị khác mà không phải chứng minh lại tuổi.

Bạn chỉ có thể tạo tài khoản tuổi nếu Tổ chức có dùng bằng chứng về tuổi. Sau khi chứng minh tuổi của mình bằng phương thức tiêu chuẩn, bạn sẽ có lựa chọn tạo tài khoản bằng tên người dùng và mật khẩu ẩn danh.

Nếu bạn truy cập một trang web có dùng tài khoản tuổi, bạn sẽ bấm vào một nút để xác minh tuổi của mình với Yoti và nhìn thấy lựa chọn đăng nhập vào tài khoản tuổi của mình. Bạn sẽ được yêu cầu nhập tên người dùng và mật khẩu. Trang web sẽ kiểm tra xem trong trình duyệt của bạn có bằng chứng về tuổi đáp ứng các tiêu chí do doanh nghiệp liên kết với tài khoản của bạn đặt ra hay không. Nếu có, Yoti trả về kết quả xác nhận bạn đã từng được xác minh và bằng chứng về tuổi của bạn đáp ứng các tiêu chí này. 

Nếu tài khoản tuổi của bạn không có bằng chứng về tuổi đáp ứng tiêu chí, bạn sẽ được yêu cầu xác minh tuổi bằng một trong những phương thức khả dụng. Khi thành công, bằng chứng về tuổi mới sẽ được tạo và lưu trong tài khoản tuổi của bạn.

Thu thập và sử dụng thông tin

Thông tin chúng tôi thu thập từ bạn là nhằm mục đích xác định bạn có đủ tuổi để tiếp cận một sản phẩm hoặc dịch vụ không. 

Tùy vào phương thức kiểm tra độ tuổi mà bạn chọn, chúng tôi có thể tăng tính bảo mật của hoạt động kiểm tra và dùng thông tin này để:

 • xác minh thông tin của bạn
 • kiểm tra xem giấy tờ bạn dùng có phải là giấy tờ thật hay không
 • kiểm tra xem bạn có phải là người thật không
 • kiểm tra gian lận

Trong trường hợp hình ảnh được chụp như một phần của quá trình kiểm tra độ tuổi, Tổ chức có thể yêu cầu kiểm tra sự sống. Trong số người dùng, có trẻ em từ 13-18 tuổi cần chứng minh tuổi của mình.

Dưới đây là danh sách thông tin chúng tôi cần từ bạn cho từng phương thức xác minh tuổi, cũng như cách chúng tôi sử dụng những thông tin này.

Ngay khi chúng tôi chia sẻ kết quả kiểm tra tuổi với Tổ chức, chúng tôi sẽ xóa toàn bộ thông tin có thể xác minh ra danh tính.

Quét giấy tờ tùy thân

Thông tin

Mục đích sử dụng

Giấy tờ tùy thân do người dùng tải lên

Ảnh khuôn mặt do người dùng tự chụp

 

Chúng tôi trích xuất nguồn dữ liệu ngày sinh từ giấy tờ tùy thân để tính tuổi của bạn.

Chúng tôi so ảnh trên giấy tờ với ảnh bạn tự chụp để đảm bảo đây là giấy tờ của bạn. 

Nếu Tổ chức yêu cầu, chúng tôi có thể phân tích hình ảnh này bằng công nghệ ước tính tuổi để đảm bảo tuổi của người trong ảnh tự chụp khớp với tuổi trên giấy tờ tùy thân.

Ứng dụng Yoti

Thông tin

Mục đích sử dụng

Thuộc tính tuổi dựa vào ngày sinh trên giấy tờ tùy thân được người dùng tải lên

Chúng tôi chia sẻ với Tổ chức nếu bạn đủ tuổi hoặc chưa đủ tuổi yêu cầu.

Ước tính độ tuổi

Thông tin

Mục đích sử dụng

Ảnh do người dùng tự chụp khuôn mặt hoặc hình ảnh được Tổ chức cung cấp Chúng tôi phân tích hình ảnh bằng công nghệ ước tính tuổi của mình để xác định xem bạn đủ tuổi hay chưa đủ tuổi yêu cầu.

Nếu Tổ chức yêu cầu, chúng tôi có thể phân tích hình ảnh bằng công nghệ phát hiện sự sống để đảm bảo hình ảnh là của một người thật, không phải ảnh 2D, mặt nạ hay bot.

Bằng chứng về tuổi

Thông tin

Mục đích sử dụng

Kết quả của lần kiểm tra tuổi trước đây

Để xác định xem bạn đủ tuổi yêu cầu không, đồng thời xác nhận phương thức kiểm tra độ tuổi đã dùng.

Tài khoản tuổi

Thông tin

Mục đích sử dụng

Tên người dùng và mật khẩu

Để xác thực trình duyệt của bạn và lấy bằng chứng về tuổi

Kiểm tra thẻ tín dụng

Hoạt động kiểm tra này được nhà cung cấp dịch vụ thanh toán thẻ thực hiện. Họ sẽ nhận được và xử lý thông tin của bạn nhằm mục đích xác định tuổi của bạn.

Thông tin

Mục đích sử dụng

Số thẻ, ngày hết hạn, CVC và mã bưu chính. Stripe sẽ nhận và xử lý thông tin này.

Để xác nhận thông tin của bạn là chính xác, bạn sở hữu thẻ tín dụng và do đó trên 18 tuổi.

Kiểm tra qua điện thoại di động

Hoạt động kiểm tra này được nhà cung cấp dịch vụ di động thực hiện. Họ sẽ nhận được và xử lý thông tin của bạn nhằm mục đích xác định tuổi của bạn.

Thông tin

Mục đích sử dụng

Số điện thoại di động, họ tên, ngày sinh, địa chỉ và quốc gia.

Để xác nhận thông tin của bạn là đúng và xác định bạn có đủ tuổi yêu cầu không.

Kiểm tra cơ sở dữ liệu

Hoạt động kiểm tra này được nhà cung cấp công ty tham chiếu tín dụng thực hiện. Họ sẽ nhận được và xử lý thông tin của bạn nhằm mục đích xác định tuổi của bạn.

Thông tin

Mục đích sử dụng

Họ tên, địa chỉ, quốc gia và ngày sinh.

Để xác nhận thông tin của bạn là đúng và xác định xem bạn đủ tuổi hay chưa đủ tuổi yêu cầu.

Chương trình định danh điện tử

Hoạt động kiểm tra này được nhà cung cấp định danh điện tử thực hiện. Họ sẽ nhận được và xử lý thông tin của bạn nhằm mục đích xác định tuổi của bạn

Thông tin

Mục đích sử dụng

Bank ID của Thụy Điển (CHỈ áp dụng ở Thụy Điển)

 • Tên, số CCCD
Để xác định xem bạn có đáp ứng yêu cầu về tuổi của tổ chức không.
MitID của Đan Mạch (CHỈ áp dụng ở Đan Mạch)

 • Tên, số CCCD, ngày sinh
Để xác định xem bạn có đáp ứng yêu cầu về tuổi của tổ chức không.
Finnish Trust Network (CHỈ áp dụng ở Phần Lan)

 • Tên, số CCCD, ngày sinh
Để xác định xem bạn có đáp ứng yêu cầu về tuổi của tổ chức không.

Bằng lái xe di động (mDL) của Hoa Kỳ

Hoạt động kiểm tra này được nhà cung cấp giấy phép lái xe di động bên thứ ba thực hiện. Họ sẽ xử lý thông tin của bạn nhằm mục đích xác định tuổi của bạn.

Thông tin

Mục đích sử dụng

LA Wallet

 • Thuộc tính độ tuổi (Trên hoặc dưới ngưỡng) dựa vào ngày sinh trên giấy tờ trong ứng dụng LA Wallet của bạn
Để xác định xem bạn có đáp ứng yêu cầu về tuổi của tổ chức không.

Cookie và công nghệ tương tự

Chúng tôi dùng cookie và các công nghệ tương tự vì mục đích bảo mật và để đảm bảo tính năng Xác minh tuổi của Yoti hoạt động bình thường. Đây là cookie của bên thứ nhất và không chứa bất kỳ thông tin có thể định danh trực tiếp nào.

Cookie thực sự cần thiết

Cookie/Công nghệ

Mục đích
__yoti_avs_sess Theo dõi thông tin phiên và Tổ chức nào yêu cầu xác minh độ tuổi
__yoti_avs_sess.sig Ngăn ngừa việc sửa đổi thông tin xác minh độ tuổi của bạn
yoti-avs-gdpr-cookie=notification-accepted Ghi lại việc bạn đã nhìn thấy và bỏ qua banner cookie, để bạn không nhìn thấy banner nữa trong vòng 6 tháng
com.yoti.age.live Ghi lại nếu bạn có thể sử dụng lại bằng chứng về tuổi để xác minh độ tuổi
__stripe_mid Cookie chống gian lận của Stripe
__stripe_sid Cookie chống gian lận của Stripe
Ipify API Dùng để truy xuất địa chỉ IP nhằm xác minh quốc gia và tiểu bang của bạn để chúng tôi có thể hiển thị màn hình chấp thuận phù hợp dựa trên vị trí

Liên hệ với chúng tôi

Do Yoti là nhà cung cấp dịch vụ, bạn nên liên hệ với Tổ chức yêu cầu bạn hoàn thành việc kiểm tra độ tuổi để thực hiện các quyền liên quan đến dữ liệu của bạn.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Yoti hoặc những nội dung thuộc thông tin về quyền riêng tư này, bạn có thể liên hệ với Yoti qua thông tin phía dưới:

Email: privacy@yoti.com

Câu hỏi thường gặp: https://support.yoti.com/yotisupport/s/

Địa chỉ: Yoti Ltd, 6th Floor, 107 Leadenhall St, London, EC3A 4AF