Usługa weryfikacji wieku Yoti – informacje o ochronie prywatności

Ostatnia zmiana: 24 marca 2022 r.

Usługa weryfikacji wieku („AVS”) jest świadczona przez spółkę Yoti Ltd. Niniejsze informacje o prywatności dotyczą metod sprawdzania wieku, które oferujemy dla tego produktu. W niniejszym dokumencie Yoti to „my”, a organizacja, za pomocą której Użytkownik potwierdza swój wiek, to „Organizacja”.

Jesteśmy usługodawcą, dlatego Organizacja powinna przekazać Użytkownikowi informacje o ochronie prywatności związane z potrzebą weryfikacji wieku oraz zbieraniem i użyciem wszelkich związanych z nią danych.

Co to jest Weryfikacja wieku Yoti?

Oferowane przez Yoti weryfikacja wieku umożliwia Użytkownikowi potwierdzenie, że przekracza wymagany do danej działalności online próg wiekowy, bez udostępniania Organizacji żadnych informacji osobistych.

Usługa ta ma minimalizować przesyłanie danych między Użytkownikiem a Organizacją.

Proces wygląda w następujący sposób:

 • Użytkownik potwierdza swój wiek za pomocą preferowanej metody weryfikacji wieku.
 • Yoti określa wiek Użytkownika i usuwa informacje osobiste Użytkownika.
 • Organizacja otrzymuje wynik „powyżej” lub „poniżej” albo datę urodzenia Użytkownika.

Żadne informacje umożliwiające identyfikację Użytkownika, nie są Organizacji udostępniane. Yoti usuwa informacje osobiste Użytkownika, gdy tylko wynik weryfikacji wieku zostanie przekazany Organizacji.

Metody potwierdzania wieku

Organizacja decyduje, które z metod weryfikacji wieku chce oferować, i może wybrać, czy chce otrzymywać datę urodzenia Użytkownika czy informację, czy jest on „poniżej” czy „powyżej” danego progu wiekowego.

Po przekazaniu Organizacji wyniku weryfikacji wieku Yoti usuwa wszystkie informacje osobiste Użytkownika. Jeśli Użytkownik korzysta z metody weryfikacji wieku udostępnianej przez osobę trzecia, Yoti udostępnia jego dane wyłącznie w celu określenia jego wieku.

Wiek można zweryfikować na różne sposoby:

 1. Technologia szacowania wieku
 2. Skan ID
 3. Aplikacja Yoti
 4. Karta kredytowa
 5. Numer telefonu
 6. Sprawdzenie bazy danych

1. Technologia szacowania wieku

Użytkownik zostanie poproszony o zrobienie selfie za pomocą aparatu w swoim urządzeniu. Zarejestrowanych zostaje kilka obrazów, z których jeden zostaje przeanalizowany za pomocą technologii szacowania wieku w celu określenia wieku Użytkownika.

Następnie Yoti oblicza, czy Użytkownik spełnia wymóg Organizacji dotyczący wieku.

Organizacja może otrzymać:

 • Szacowany wiek Użytkownika w latach
 • Informację, czy Użytkownik jest „poniżej” czy „powyżej” ustalonego przez Organizację progu wiekowego.

W celu zapewnienia dodatkowego bezpieczeństwa Organizacja może również poprosić o sprawdzenie, czy Użytkownik jest prawdziwą osobą. Taki test ma celu upewnienie się, że po drugiej stronie aparatu znajduje się prawdziwa osoba, a nie obraz 2D, maska czy bot. Technologia ta polega na przetwarzaniu obrazów za pomocą kolejnych głębokich sieci neuronowych. Każda z nich bada inny element obrazu, aby znaleźć odpowiedź na pytanie, czy może to nie być prawdziwa osoba.

Usuwamy obraz natychmiast po uzyskaniu informacji o wieku.

2. Skan ID

Użytkownik zostanie poproszony zeskanowanie dokumentu tożsamości za pomocą aparatu w swoim urządzeniu. Pozyskujemy informacje z dokumentu tożsamości i przeprowadzamy obliczenia za pomocą daty urodzenia Użytkownika, czy spełnia on wymóg wiekowy Organizacji.

Organizacja może otrzymać:

 • Wiek Użytkownika w latach
 • Informację, czy Użytkownik jest „poniżej” czy „powyżej” ustalonego przez Organizację progu wiekowego.

W celu zapewnienia dodatkowego bezpieczeństwa Organizacja może również poprosić Użytkownika o zrobienie selfie za pomocą aparatu w urządzeniu Użytkownika. Ma to na celu upewnienie się, że dokument tożsamości należy do Użytkownika. W taki sposób Yoti powstrzymuje oszustów przed podszywaniem się pod Użytkowników. Zarejestrowanych zostaje kilka obrazów, z których najwyraźniejszy zostaje przeanalizowany za pomocą technologii porównywania twarzy. Dzięki temu powstaje szablon biometryczny twarzy Użytkownika, który zostanie porównany ze zdjęciem w jego dokumencie tożsamości.

Yoti przechowuje wszystkie uzyskane informacje, w tym skan dokumentu tożsamości lub selfie, w centrum danych w Zjednoczonym Królestwie. Po zakończeniu sesji Yoti usuwa wszystkie informacje osobiste Użytkownika. Jeśli sesja jest niedokończona, wtedy Yoti usuwa dane Użytkownika po 25 godzinach, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Yoti nie używa takich danych do żadnego innego celu.

3. Aplikacja Yoti

W celu podania swojej daty urodzenia Użytkownik zostanie poproszony o zeskanowanie kodu QR za pomocą aplikacji Yoti. Wcześniej Użytkownik musi jednorazowo ukończyć proces weryfikacji w aplikacji Yoti polegający na przesłaniu skanu dokumentu tożsamości oraz selfie.

Następnie Yoti oblicza, czy Użytkownik spełnia wymóg Organizacji dotyczący wieku.

Organizacja może otrzymać:

 • Wiek Użytkownika w latach
 • Informację, czy Użytkownik jest „poniżej” czy „powyżej” ustalonego przez Organizację progu wiekowego.

Użytkownik otrzyma w aplikacji Yoti potwierdzenie udostępnienia danych zawierające datę udostępnienia danych, rodzaj przekazanych danych i odbiorcę danych. Yoti ma również potwierdzenie udostępnienia danych, które zawiera jedynie datę i znacznik czasu oraz informację, że przekazano atrybut daty urodzenia. Nie przechowuje jednak samej daty urodzenia. To zaszyfrowane potwierdzenie jest bezpiecznie przechowywane w naszym centrum danych w Zjednoczonym Królestwie.

4. Karta kredytowa

Użytkownik zostanie poproszony o podanie numeru PAN karty kredytowej, datę ważności, kodu pocztowego i numeru CV2.

Yoti wysyła te dane do dostawcy płatności i tymczasowo blokuje na karcie Użytkownika 0,30 GBP. Ma to na celu potwierdzenie, że karta jest ważna. Stosujemy tę metodę, aby określić, czy Użytkownik ma ukończone 18 lat i usuwamy blokadę na 0,30 GBP na karcie od razu po zakończeniu procesu weryfikacji wieku.

Organizacja może otrzymać:

 • Informację, czy Użytkownik jest „poniżej” czy „powyżej” ustalonego przez Organizację progu wiekowego.

Nigdy nie przechowujemy ani nie przekazujemy danych karty kredytowej, a także nie naliczamy Użytkownikowi opłaty za weryfikację wieku.

5. Numer telefonu

Użytkownik podaje imię i nazwisko, datę urodzenia, numer telefonu oraz adres.

Yoti wysyła te dane do jednego ze swoich dostawców usług weryfikacji numeru telefonu. Użytkownik otrzymuje wiadomość SMS z prośbą o potwierdzenie weryfikacji wieku za pomocą odpowiedzi na wiadomość. Ma to na celu potwierdzenie, że Użytkownik jest posiadaczem telefonu. Następnie dostawca potwierdza, że podane dane pasują do danych konta numeru telefonu, i korzystamy z tej informacji, aby określić, czy Użytkownik ukończył 18 lat.

Organizacja może otrzymać:

 • Informację, czy Użytkownik jest „poniżej” czy „powyżej” ustalonego przez Organizację progu wiekowego.

Nigdy nie przechowujemy ani nie przekazujemy danych Użytkownika osobom innym niż wspomniany dostawca.

6. Sprawdzenie bazy danych

Użytkownik jest proszony o potwierdzenie swojego wieku za pomocą podania swojego imienia i nazwiska, daty urodzenia oraz adresu.

Wysyłamy te dane do biura informacji kredytowej, aby potwierdzić, że są one właściwe, oraz aby uzyskać lub potwierdzić datę urodzenia Użytkownika.

Organizacja może otrzymać:

 • Informację, czy Użytkownik jest „poniżej” czy „powyżej” ustalonego przez Organizację progu wiekowego.

Nigdy nie przechowujemy ani nie przekazujemy danych Użytkownika innym osobom niż wspomniany dostawca.

Weryfikacje wieku wielokrotnego użytku

Aby Użytkownik nie musiał zbyt często weryfikować swojego wieku online, opracowaliśmy system tokenów wieku. Są one opcjonalne i nie wszystkie Organizacje z nich korzystają. Poniżej wyjaśniamy, na czym one polegają i gdzie je można znaleźć.

Tokeny wieku

Token wieku działa jak cyfrowe potwierdzenie weryfikacji wieku i pozwala ponownie wykorzystywać wynik weryfikacji wieku – tak długo, jak pozwala na to Organizacja.

Token wieku powstaje, gdy Użytkownik za pośrednictwem Yoti potwierdza swój wiek, i zawiera wynik weryfikacji oraz informacje, jak i gdzie taka weryfikacja została przeprowadzona.

Token wieku nie zawiera żadnych informacji osobistych, nie śledzi Użytkownika i nie ma informacji, gdzie Użytkownik był i skąd przybył. Token wieku jest zapisywany w przeglądarce (tak jak pliki cookie) i ma ogranicznik czasowy. Można go usunąć poprzez wyczyszczenie pamięci podręcznej.

Po przejściu do witryny korzystającej z tokenów wieku Użytkownik klika przycisk, aby zweryfikować swój wiek, a Organizacja odczyta token wieku z przeglądarki. Jeśli token będzie spełniać wymagania ustawione przez witrynę, Yoti zwróci wynik z potwierdzeniem, że przeglądarka została wcześniej zweryfikowana, a Użytkownik otrzyma dostęp do witryny na okres ważności tokenu.

Jeśli Użytkownik nie posiada tokenu spełniającego wymagania, zostanie poproszony o potwierdzenie swojego wieku w standardowym procesie.

Konto wieku

Użytkownik może przechowywać swoje tokeny wieku na koncie wieku. Dzięki temu może uzyskiwać dostęp do witryny Organizacji w innej przeglądarce lub na innym urządzeniu, bez potrzeby powtórnego potwierdzania swojego wieku.

Konto wieku można utworzyć tylko wtedy, gdy Organizacja używa tokenów wieku. Po potwierdzeniu swojego wieku standardowymi metodami Użytkownik może utworzyć konto z anonimową nazwą użytkownika i hasłem.

Po przejściu do witryny korzystającej z kont wieku Użytkownik klika przycisk, aby zweryfikować swój wiek za pomocą Yoti, i wyświetlona zostaje opcja zalogowania się na konto wieku. Użytkownik zostanie poproszony o wprowadzenie nazwy użytkownika i hasła. Witryna sprawdzi, czy w przeglądarce Użytkownika znajdują się tokeny wieku spełniające kryteria określone przez organizację powiązaną z kontem Użytkownika. Jeśli takie tokeny są, Yoti zwróci wynik w celu potwierdzenia, czy Użytkownik został wcześniej zweryfikowany i czy jego token wieku spełnia te kryteria.

Jeśli Użytkownik nie ma żadnych spełniających kryteria tokenów wieku powiązanych ze swoim kontem wieku, zostanie poproszony o zweryfikowanie swojego wieku za pomocą jednej z dostępnych metod. Po pomyślnej weryfikacji nowy token wieku zostanie utworzony i zapisany na koncie wieku Użytkownika.

Zbieranie i używanie informacji

Zbieramy informacje od Użytkownika, aby określić, czy jest w odpowiednim wieku do uzyskania dostępu do produktu lub usługi.

W zależności od wybranej metody weryfikacji wieku możemy zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo takiej weryfikacji i użyć tych informacji do:

 • weryfikacji danych Użytkownika;
 • sprawdzenia, czy dodany przez Użytkownika dokument jest prawdziwy;
 • zweryfikowania, czy Użytkownik jest prawdziwą, żyjącą osobą;
 • przeprowadzania kontroli w celu zapobiegania oszustwom.

Jeśli w ramach weryfikacji wieku rejestrowane jest zdjęcie, oferujemy Organizacji dodatkową opcję w postaci sprawdzenia, czy Użytkownik jest prawdziwą osobą. Wśród Użytkowników, którzy muszą potwierdzić swój wiek, znajdują się dzieci od 13 do 18 roku życia.

Poniżej znajduje się lista wymaganych od Użytkownika danych dla każdej metody weryfikacji wieku oraz informacje, jak te dane są używane.

Yoti usuwa dane, na podstawie których można zidentyfikować Użytkownika, tuż po przekazaniu Organizacji wyniku weryfikacji wieku.

Skan ID

Rodzaj danych

Cel

Dokument tożsamości przesłany przez Użytkownika

Zdjęcie selfie zrobione przez Użytkownika

Uzyskujemy z dokumentu tożsamości datę urodzenia, aby obliczyć wiek Użytkownika.

Sprawdzamy, czy zdjęcie dokumentu jest zgodne ze zrobionym przez Użytkownika zdjęciem, aby upewnić się, że dokument należy do Użytkownika.

Na wniosek Organizacji możemy przeanalizować to zdjęcie za pomocą technologii szacowania wieku, aby upewnić się, że wiek na zdjęciu pasuje do wieku na zdjęciu w dokumencie tożsamości.

Aplikacja Yoti

Rodzaj danych

Cel

Atrybut wieku na podstawie daty urodzenia pochodzącej z dokumentu tożsamości przesłanego przez Użytkownika

Przekazujemy Organizacji informację, czy Użytkownik jest poniżej czy powyżej wymaganego progu wiekowego.

Technologia szacowania wieku

Rodzaj danych

Cel

Zdjęcie selfie zrobione przez Użytkownika lub zdjęcie dostarczone przez Organizację

Analizujemy zdjęcie za pomocą technologii szacowania wieku w celu określenia, czy Użytkownik jest powyżej, czy poniżej wymaganego progu wiekowego.

Na wniosek Organizacji możemy przeanalizować zdjęcie za pomocą technologii wykrywania prawdziwej osoby, aby upewnić się, że zdjęcie przedstawia prawdziwą osobę, a nie obraz 2D, maskę czy bota.

Tokeny wieku

Rodzaj danych

Cel

Wynik poprzedniej weryfikacji wieku

W celu określenia, czy Użytkownik jest powyżej wymaganego progu wiekowego i potwierdzenia użytej metody weryfikacji wieku.

Konto wieku

Rodzaj danych

Cel

Nazwa użytkownika i hasło

W celu uwierzytelnienia przeglądarki Użytkownika i pobrania jego tokenów wieku

Weryfikacja karty kredytowej

Ta kontrola jest przeprowadzana przez dostawcę usług płatności kartą. W celu określenia wieku Użytkownika jego dane są przekazywane dostawcy do przetwarzania.

Rodzaj danych

Cel

Numer karty, data ważności, kod CVC i kod pocztowy. Informacje są wysyłane do firmy Stripe do przetwarzania.

W celu potwierdzenia, czy dane są prawidłowe, czy Użytkownik jest posiadaczem karty kredytowej i w związku z tym ma ukończone 18 lat.

Weryfikacja numeru telefonu

Ta weryfikacja jest przeprowadzana przez dostawcę usług komórkowych. W celu określenia wieku Użytkownika jego dane są przekazywane dostawcy do przetwarzania.

Rodzaj danych

Cel

Numer telefonu, imię i nazwisko, data urodzenia, adres i kraj.

W celu potwierdzenia prawidłowości danych Użytkownika i określenia, czy Użytkownik jest powyżej lub poniżej wymaganego progu wiekowego.

Sprawdzenie bazy danych

Ta weryfikacja jest przeprowadzana przez biuro informacji kredytowej. W celu określenia wieku Użytkownika jego dane są przekazywane dostawcy do przetwarzania.

Rodzaj danych

Cel

Imię i nazwisko, adres, kraj i data urodzenia.

W celu potwierdzenia prawidłowości danych Użytkownika i określenia, czy Użytkownik jest powyżej lub poniżej wymaganego progu wiekowego.

Pliki cookie

Korzystamy z plików cookie w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Są to własne pliki cookie (first-party cookie), które nie zawierają żadnych informacji umożliwiających identyfikację Użytkownika.

Niezbędne pliki cookie

Pliki cookie Cel
__yoti_avs_sess Służą do śledzenia, kto zażądał weryfikacji wieku i w jakim celu
__yoti_avs_sess.sig Zapobiegają modyfikacji danych dotyczących weryfikacji wieku Użytkownika
yoti-avs-gdpr-cookie=notification-accepted Zapisują, że Użytkownik widział baner dotyczący plików cookie i go zamknął, dzięki czemu baner taki nie będzie wyświetlany przez kolejnych 6 miesięcy.
com.yoti.age.live Zapisują, czy Użytkownik posiada token wieku, którego można ponownie użyć jako metody weryfikacji wieku
__stripe_mid Plik cookie dostarczony przez firmę Stripe, który ma zapobiegać oszustwom
__stripe_sid Plik cookie dostarczony przez firmę Stripe, który ma zapobiegać oszustwom

Skontaktuj się z nami

E-mail: privacy@yoti.com

Często zadawane pytania: https://support.yoti.com/hc/en-us

Adres: Yoti Ltd, 6th Floor, 107 Leadenhall St, London, EC3A 4AF