1. Witamy w Yoti

 • Dziękujemy Ci za pobranie aplikacji Yoti (zwanej dalej “Aplikacją”) oraz za rozważenie korzystania z menedżera haseł Yoti i Yoti Connections (razem z Aplikacją zwanych dalej “Produktami”). Zanim zaczniesz korzystać z Aplikacji, musisz zaakceptować niniejszy regulamin. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszego regulaminu, a także innych regulaminów, które co jakiś czas udostępniamy, jako że regulują one korzystanie z naszych Produktów. Niniejszy regulamin określa, jaka jest Twoja rola, jak Ty oraz my możemy zmienić lub zakończyć umowę między nami, a także zawiera inne ważne informacje. Akceptując je i korzystając z naszych Produktów, wyrażasz zgodę na objęcie niniejszym regulaminem. Jeśli nie rozumiesz niniejszego regulaminu lub nie wyrażasz zgody na objęcie regulaminem, nie zakładaj konta Yoti i usuń Aplikację ze swojego urządzenia. Należy przeczytać również naszą politykę prywatności – patrz sekcja 10. 

 

 • W przypadku niewłaściwego korzystania z Aplikacji w sposób mogący zaszkodzić innym użytkownikom zastosowanie będzie miała nasza własna polityka dot. nadużyć.  W przypadku wystąpienia konfliktu między tym regulaminem a naszą polityką dot. nadużyć pierwszeństwo ma niniejszy regulamin. 

 

 • Zalecamy zapisanie i/lub wydrukowanie niniejszego regulaminu, aby mieć do niego dostęp w przyszłości.

 

 • Jesteśmy “Yoti“. Kiedy w niniejszym dokumencie odnosimy się do “Ciebie“, mamy na myśli Ciebie jako jednostkę korzystającą z naszych Produktów wyłącznie do celów prywatnych i niehandlowych, oprócz przypadków, na które wyraźnie zezwala funkcjonalność naszej Aplikacji lub na które wyrażamy pisemnie zgodę my. Mówiąc o “osobie trzeciej“, mamy na myśli stronę niebędącą ani Tobą, ani nami.

 

 • Jeśli chcesz korzystać z Yoti jako organizacja lub firma (zwane dalej “Organizacją“) lub w imieniu organizacji, musisz zaakceptować i stosować się do regulaminu dla organizacji przesłanego Ci podczas tworzenia konta dla organizacji lub akceptowania profilu organizacji. 

2. Dowiedz się więcej o Yoti

 • Yoti pomaga Ci udowodnić, kim jesteś – online i osobiście. Tylko Ty możesz określać, jakie informacje dotyczące tożsamości dodasz do swojego konta Yoti i tylko Ty decydujesz, kiedy chcesz użyć Yoti, by okazać swoją tożsamość osobie trzeciej. Ty decydujesz, czy chcesz zgodzić się na udostępnienie osobie trzeciej informacji, o jaką prosi.

 

 • Za przekazywanie podstawowych informacji dotyczących tożsamości (twarzy, nazwiska, płci, narodowości, daty urodzenia, wieku, adresu) osobom trzecim Yoti nie pobiera opłat. Yoti może również oferować użytkownikom indywidualnym opcjonalne usługi premium, które mogą być płatne. O kosztach powiadomimy Cię, zanim zarejestrujesz się w celu korzystania z usług lub z co najmniej 3-miesięcznym wyprzedzeniem, poprzez aplikację i stronę internetową, jeśli już bezpłatnie korzystasz z tych usług.

 

 • Jeśli chcesz przekazywać informacje organizacjom poprzez Yoti, zastrzegamy sobie prawo do pobierania od nich opłat za otrzymywanie tych informacji.  

 

 • Yoti może co jakiś czas tworzyć, rozwijać i wprowadzać dodatkowe funkcje, funkcjonalności lub usługi do naszych Produktów; w razie potrzeby odpowiednio dostosujemy do nich niniejszy regulamin. 

3. Zanim utworzysz swój profil Yoti

 • Jeśli zaakceptujesz niniejszy regulamin i będziesz się do niego stosować, Yoti udzieli Ci niewyłącznej i nieprzekazywalnej licencji na korzystanie z naszej Aplikacji, którą można w dowolnym momencie cofnąć.

 

 • Nasze Produkty nie są obecnie dostosowane do osób poniżej 13 roku życia. Aby z nich korzystać, musisz być (i musisz zapewnić, że jesteś) co najmniej w wieku wymaganym w Twoim kraju do udzielenia zgody we własnym imieniu na przetwarzanie Twoich danych (ten wiek różni się w zależności od kraju, w Wielkiej Brytanii wynosi 13 lat).  Jeśli w Twoim kraju nie ma wieku minimalnego, ustalamy, że wiek ten wynosi 13 lat (tak jest na przykład w przypadku Indii). Jeśli sądzimy lub zweryfikujemy, że podany przez Ciebie wiek jest nieprawdziwy (lub że nie masz zgody rodziców, jeśli wymaga jej miejscowe prawo), możemy wstrzymać możliwość korzystania przez Ciebie z Produktów, aż dostarczysz nam dostateczny dowód na swój wiek (lub zgodę rodziców). Zdecydowanie zalecamy rodzicom i opiekunom, którzy pozwalają swoim dzieciom na korzystanie z naszych Produktów, by porozmawiali z dziećmi o ich bezpieczeństwie on-line.

 

 • Jedna osoba może utworzyć tylko jedno konto Yoti. Możesz dodać nowe dokumenty tożsamości do swojego istniejącego konta Yoti (nie możesz jednak utworzyć drugiego konta).

4. Tworzenie profilu Yoti i uzupełnianie informacji

 • Aby utworzyć konto Yoti po pobraniu Aplikacji, musisz podać nam swój prawidłowy i prawdziwy numer telefonu. Otrzymasz jednorazowy kod przesłany na Twój telefon za pomocą SMS-a, którym musisz potwierdzić swój numer. Następnie będziesz musiał(a) podać 5-cyfrowy kod PIN, którym w przyszłości będziesz logować się do konta Yoti. Jeśli Twój telefon umożliwia logowanie się za pomocą odcisku palca, możesz również logować się na swoje konto w ten sposób (lub kodem PIN).
  Ponosisz odpowiedzialność za to, by nikt nie miał dostępu do Twojego kodu PIN, aby pozostał on bezpieczny i poufny. Co jakiś czas możemy zmieniać nasze wymogi bezpieczeństwa.

 

 • Przy rejestracji konta lub dodawaniu pierwszych dokumentów tożsamości poprosimy Cię o wykonanie krótkiego testu w celu upewnienia się, że jesteś prawdziwą osobą. Ten test może polegać na przykład na powtórzeniu kilku słów na nagraniu wideo, możemy też poprosić Cię o przesunięcie telefonu względem twarzy i o sfotografowanie kilku przedmiotów (w odpowiednim momencie wyświetlą się instrukcje). Jeśli poprosimy Cię o użycie metody z wideo, nagranie zostanie wgrane na nasz serwer i trwale usunięte w ciągu 30 dni od daty nagrania, o ile nie będziemy musieli go zachować z przyczyn prawnych. Jeśli poprosimy Cię o skorzystanie z innej metody, zostanie ona natychmiast przetworzona przez Twój telefon i od razu otrzymasz wynik pozytywny lub negatywny. 

 

 • Możesz też dodać prawdziwy i ważny dokument tożsamości (na przykład paszport lub prawo jazdy) do konta Yoti, żeby przekazywać niektóre informacje osobom trzecim, na przykład podawać swój wiek, żeby zalogować się do danej usługi. Sam dokument tożsamości nie będzie przekazywany osobie trzeciej, której chcesz udostępnić swoje dane za pomocą Yoti.

 

 • Wszystkie instrukcje dotyczące tworzenia konta podawane przez naszą Aplikację podczas procesu tworzenia konta (oraz wszelkie zmiany lub aktualizacje tych procesów) również stanowią część niniejszego regulaminu.

 

 • Podczas zakładania konta, dodawania do niego informacji lub odzyskiwania dostępu, Yoti ma wgląd w podawane informacje w celu ich weryfikacji. Będziemy bezpiecznie przechowywać tę informację do 30 dni po akceptacji Twojego konta Yoti.

 

 • Yoti będzie przechowywać model biometryczny Twojej twarzy pochodzący ze skanu twarzy wykonanego podczas sprawdzania, czy jesteś prawdziwą osobą podczas rejestracji, aby mieć pewność, że nikt inny poza Tobą nie będzie próbował użyć Twojego konta Yoti. Model biometryczny to zachowane cyfrowo cechy charakterystyczne pozyskane ze skanu Twojej twarzy. Z przyczyn bezpieczeństwa wykonuje się go tak, że nie można z niego uzyskać oryginalnego skanu twarzy. 

 

 • Po wprowadzeniu i weryfikacji informacji, zostanie ona oddzielnie zaszyfrowana, a Yoti nie będzie miało w nią wglądu ani dostępu do niej. Tylko Ty będziesz mieć klucze do szyfru (niemożliwe do przewidzenia i unikatowe liczby używane do odszyfrowywania informacji), przechowywane w Twoim telefonie komórkowym lub na innych urządzeniach, dlatego będziesz jedyną osobą mającą dostęp do Twojego konta. Bezpieczne przechowywanie Twojego telefonu i innych urządzeń to Twoja odpowiedzialność, tak jak pilnowanie, by inni nie mieli do nich nieupoważnionego dostępu.

5. Korzystanie z Yoti, by udostępniać informacje

 • Tylko Ty decydujesz, kiedy chcesz użyć Yoti, by okazać swoją tożsamość osobie trzeciej, lub by wymienić, przesłać albo poprosić o dane osobowe (co mogą umożliwić funkcje danej wersji Aplikacji, której używasz). Zawsze, kiedy organizacja lub osoba indywidualna prosi Cię o przekazanie danych poprzez Yoti, możesz zdecydować, czy się zgadzasz, czy nie. Yoti zachęca korzystające z naszych usług osoby trzecie, by prosiły tylko o minimalne wymagane informacje, i zastrzega sobie prawo do zakończenia współpracy z osobami trzecimi, które wymagają więcej informacji niż to konieczne. 

 

 • Jeśli przekazujesz dane osobie trzeciej, oboje otrzymacie potwierdzenie z wyszczególnionymi danymi, jakie zostały przekazane. Potwierdzenie będzie dostępne na Twoim koncie Yoti. 

 

 • Yoti tworzy dla obu stron i szyfruje główne potwierdzenie zawierające szczegóły przekazywania danych. To potwierdzenie jest bezpiecznie przechowywane na naszych serwerach; nie mamy do niego dostępu ani nie możemy go zobaczyć, chyba że Ty lub osoba trzecia dostarczycie nam otrzymane potwierdzenie razem z kluczem do szyfru koniecznym do uzyskania dostępu do informacji. 

 

 • Możemy pozwolić Ci na akceptowanie i dodawanie na Twoim koncie Yoti atrybutów od niektórych osób trzecich, na przykład stopni naukowych, kwalifikacji zawodowych, referencji od pracodawcy, referencji od wynajmującego mieszkanie itd. Możesz dodawać lub akceptować na swoim koncie Yoti jedynie te atrybuty od osób trzecich, które są aktualne, stosowne i prawidłowe – nie możesz dodawać ani akceptować na swoim koncie Yoti takich atrybutów od osób trzecich, które nie spełniają tych kryteriów, ani przekazywać takich danych. Możemy zawiesić Twoje korzystanie z Aplikacji i/lub wypowiedzieć niniejszy regulamin, jeśli wiemy lub możemy w uzasadniony sposób przypuszczać, że nie zastosowałeś(-aś) się do poprzedniego warunku. Niektóre atrybuty pochodzące od osób trzecich, które możesz dodać lub zaakceptować na swoim koncie Yoti, mogą podlegać weryfikacji, na przykład przez Twoją uczelnię, miejsce pracy, pracodawcę lub wynajmującego mieszkanie. Przekażemy tym jednostkom lub organizacjom, którym chcesz przekazać atrybut od osoby trzeciej, czy dany atrybut został odpowiednio zweryfikowany przez właściwą osobę trzecią (np. pracodawcę, wynajmującego, uczelnię itd.).

6. Korzystanie z Hubu

 • Możesz dołączyć do Hubu (możesz tam tworzyć strony i aplikacje, dzięki którym inni będą mogli przekazywać Ci dane) na stronie www.yoti.com/hub, lub pod innym adresem, jeśli Yoti go zaktualizuje i Cię powiadomi. Możesz korzystać z Hubu, by tworzyć strony i aplikacje służące na przykład działalności społecznej i nimi zarządzać.

 

 • Jeśli będziesz korzystać z Hubu do tworzenia stron i aplikacji, możesz używać go (i wszelkich informacji tam zawartych) jedynie w zgodzie z warunkami niniejszej sekcji.

 

 • Standardy dot. treści: upewnij się, że wszystko, co umieścisz w Hubie, i co jest również widoczne na Twojej stronie lub ekranie logowania aplikacji: 
  • jest zgodne z prawdą i obowiązującymi przepisami;
  • nie zawiera informacji oszczerczych, nieprzyzwoitych, podburzających lub dyskryminujących, dotyczących rasy, płci, religii, narodowości, niepełnosprawności, orientacji seksualnej lub wieku;
  • nie promuje materiałów o treści erotycznej, dotyczących przemocy lub innych nielegalnych działań;
  • nie narusza praw własności intelektualnej (w tym praw autorskich, praw do bazy danych lub znaków handlowych) innej osoby;
  • nie ma na celu oszukania kogoś;
  • nie łamie żadnego obowiązku prawnego wobec jakiejkolwiek osoby trzeciej;
  • nie stanowi zagrożenia, nadużycia, nie narusza niczyjej prywatności ani nie powoduje irytacji, niedogodności czy niepotrzebnego niepokoju;
  • nie ma na celu nękania kogoś, zaniepokojenia, zawstydzenia ani wystraszenia;
  • nie jest wykorzystywane do podszycia się pod kogokolwiek ani do wypaczenia czyjejś tożsamości czy powiązań z kimkolwiek innym;
  • nie promuje żadnego niezgodnego z prawem czynu, nie zachęca do niego ani nie ułatwia jego przeprowadzenia – w tym naruszenia praw autorskich czy niewłaściwego wykorzystania komputera.

 

 • Zawieszenie i wypowiedzenie: jeśli Yoti, według swojego wyłącznego uznania, zadecyduje, że złamałeś(-aś) standardy Hubu dotyczące treści, może między innymi:
  • wydać Ci ostrzeżenie;
  • częściowo zawiesić lub na stałe odebrać Ci prawo do korzystania z Aplikacji, również z Hubu:
  • przedsięwziąć środki prawne przeciwko Tobie, by odzyskać wszelkie koszty poniesione w wyniku naruszenia;
  • przedsięwziąć dalsze kroki prawne, jeśli będą one konieczne;
  • przekazać instytucjom wymiaru sprawiedliwości takie informacje, jakie w sposób uzasadniony uznamy za konieczne;

 

 • Bezpieczeństwo: musisz logować się do Hubu za pomocą swojego indywidualnego konta Yoti lub używać innych danych dostępu, które czasem możemy Ci dostarczać. Tylko Ty możesz używać swojego konta Yoti do logowania się do Hubu i ponosisz odpowiedzialność za bezpieczne i poufne przechowywanie wszystkich haseł i innych danych logowania.

 

 • Dodawanie linków w Hubie: możesz dodawać w Hubie linki url do swoich stron i ekranów logowania aplikacji, o ile robisz to w sposób przepisowy i legalny, który nie szkodzi naszej reputacji. Nie możesz umieszczać linków w sposób sugerujący jakąkolwiek formę powiązania z Yoti, wspierania lub poparcia przez Yoti, jeśli nie mają one miejsca. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania funkcjonalności linków bez uprzedzenia.

7. Korzystanie z menedżera haseł Yoti

 • Jeśli zdecydujesz się korzystać z menedżera haseł Yoti, możesz dodawać loginy, hasła, URL, nazwy stron internetowych i wszelkie ustawienia specyficzne dla logowania. 

 

 • Menedżer haseł Yoti nie został zaprojektowany i nie służy do korzystania na kontach wysokiego ryzyka (na przykład w bankowości online).

 

 • Menedżer haseł Yoti posiada także generator haseł i funkcję autouzupełniania. Umożliwiają Ci one generowanie silnych haseł i korzystanie z przechowywanych danych do automatycznego wypełniania pól danych. Nie masz obowiązku korzystania z żadnych haseł wygenerowanych w ten sposób. W zakresie dozwolonym przez prawo nie ponosimy wobec Ciebie odpowiedzialności za bezpieczeństwo lub siłę jakiegokolwiek hasła wygenerowanego z użyciem tej funkcji, oprócz wymienionej poniżej w sekcji 15. (nasza odpowiedzialność wobec Ciebie).

 

 • To Ty ponosisz odpowiedzialność za dopilnowanie, by nikt nie miał dostępu do Twoich haseł wygenerowanych za pomocą menedżera haseł Yoti lub tam przechowywanych, i za bezpieczne i poufne ich przechowywanie. 

 

 • Aby korzystać z menedżera haseł Yoti, musisz pobrać wtyczkę do przeglądarki.  W zależności od przeglądarki, może wystąpić konieczność zaakceptowania dodatkowej umowy licencyjnej użytkownika końcowego, by korzystać z tej funkcji.  W przypadku wystąpienia konfliktu niniejszy regulamin jest nadrzędny wobec umowy licencyjnej użytkownika końcowego menedżera haseł Yoti.

8. Korzystanie z Yoti Connections

 • Funkcja Yoti Connections (po uruchomieniu) umożliwia Ci wysłanie prośby o połączenie z innym użytkownikiem Yoti i wybór rodzaju Waszej relacji spośród opcji w menu rozwijanym. Jeśli Twoja prośba zostanie zaakceptowana, wtedy jedno z Was może udostępnić Wasze “połączenie Yoti” z osobą trzecią. Zarówno Ty, jak i połączony z Tobą użytkownik Yoti macie możliwość anulowania połączenia Yoti w dowolnym momencie.

 

 • Łącząc się z innym użytkownikiem Yoti, możesz także załadować dokument, który potwierdza Waszą relację w Yoti Connections, na przykład pełnomocnictwo.  Udostępniając połączenie Yoti, możesz przekazać ten dokument osobie trzeciej.

 

 • Udostępniając połączenie Yoti, możesz wysłać wiadomość osobie trzeciej z informacją o celu połączenia Yoti i dodając ewentualne instrukcje.

 

 • Zachowaj ostrożność podczas wysyłania lub akceptowania próśb o połączenie Yoti i uważaj na osoby podszywające się, używające podobnej nazwy do znanej Ci instytucji czy osoby.  Yoti weryfikuje tożsamość użytkowników Yoti tylko poprzez swoje procesy sprawdzania dokumentu tożsamości użytego do zidentyfikowania tożsamości użytkownika Yoti. Yoti nie ponosi odpowiedzialności, jeśli przypadkowo połączysz się z kimś lub przekażesz komuś połączenie Yoti.

 

 • Podczas korzystania z funkcji przesyłania wiadomości i wysyłania dokumentów w Yoti Connections musisz stosować się do wymogów “standardów dot. treści” w sekcji 6.

9. Zamykanie/usuwanie konta Yoti

 • Możesz zamknąć swoje konto Yoti w każdej chwili, wybierając opcję “Usuń konto” w Ustawieniach w menu Aplikacji. Poprosimy Cię o zrobienie selfie, aby upewnić się, że to naprawdę Ty prosisz o usunięcie konta. 

 

 • Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia Twojego konta oraz dostępu do Aplikacji ze skutkiem natychmiastowym oraz do wypowiedzenia niniejszego regulaminu, a więc także Twojego prawa do korzystania z Produktów, bez żadnej odpowiedzialności lub zobowiązania wobec Ciebie, jeśli według naszego uznania nie przestrzegasz niniejszego regulaminu, jeśli zakłócasz korzystanie z naszych Produktów lub jeśli dalsze Twoje korzystanie z naszych Produktów jest szkodliwe. 

 

 • Zastrzegamy sobie prawo do wypowiedzenia w dowolnym momencie części ze świadczonych przez nas usług, a więc i prawa do korzystania z Produktów, według naszego uznania i bez odpowiedzialności wobec Ciebie, z okresem wypowiedzenia wynoszącym co najmniej 30 dni i poprzez Aplikację.  

 

 • Jeśli zamkniesz konto lub jeśli my zamkniemy Twoje konto, stracisz dostęp do swojego konta Yoti i do wszystkich danych i usług z nim powiązanych. Z przyczyn prawnych być może będziemy musieli zachować Twoje potwierdzenia przekazywania danych. Strony trzecie, którym przekazałeś(-aś) dane poprzez Yoti, nadal będą miały do nich dostęp (w swoich potwierdzeniach) po zamknięciu Twojego konta Yoti. 

 

 • Po zamknięciu Twojego konta usuniemy z naszego serwera wszelkie atrybuty, po których można Cię rozpoznać, wszelkie Twoje dane biometryczne, wszelkie inne atrybuty niezwiązane z tożsamością (np. e-mail), powiązania ze stworzonymi stronami i aplikacjami (same strony i aplikacje nie będą usuwane), oraz wszystkie zapamiętane klucze (klucze, które identyfikują powracającego użytkownika usługi zintegrowanej).

 

 • Niezależnie od tego, czy Twoje konto Yoti zostanie zamknięte przez Ciebie czy przez nas, powinieneś/powinnaś jak najszybciej po zamknięciu konta usunąć Aplikację ze swojego urządzenia.

10. Zależy nam na Twojej prywatności i bezpieczeństwie

 • Chcemy mieć pewność, że możesz bezpiecznie i pewnie udostępniać swoje dane osobowe. Dlatego wszelkie dane osobowe, które nam przekażesz, będą przetwarzane w ścisły sposób zgodnie z naszą polityką prywatności, dostępną pod adresem https://www.yoti.com/privacypolicy.

11. Zewnętrzni dostawcy usług

 • Jeśli zdecydujesz się na dodanie do swojego konta Yoti innych danych niż tylko swój dokument tożsamości, adres e-mail i numer telefonu, Yoti może zaoferować ich dalszą weryfikację poprzez dodatkowe sprawdzenie z zewnętrznymi dostawcami weryfikacji tożsamości i agencjami informacyjnymi. Może to uwzględniać weryfikację Twojego imienia i nazwiska, adresu i/lub daty urodzenia oraz danych bankowych.

 

 • Jeśli się na to zdecydujesz, zawsze poprosimy Cię o zgodę przed rozpoczęciem takiej weryfikacji i przekazaniem niezbędnych informacji wybranym dostawcom weryfikacji tożsamości i agencjom informacyjnym.
 • Organy wydające (organizacje potwierdzające tożsamość, którym Yoti ufa) mogą wydać potwierdzenie Twojej tożsamości na koncie Yoti, które następnie będziesz mógł/mogła przedstawić jako formę identyfikacji lub udostępnić innym osobom za pomocą Yoti.

 

 • Od czasu do czasu być może będziemy musieli zaangażować osoby trzecie w dostarczanie usług za pomocą naszych Produktów. Zastrzegamy sobie prawo do przekazania, przypisania, podzlecenia naszych praw i obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu bez Twojej uprzedniej zgody pisemnej lub do innych działań z nimi związanych. Pamiętaj, że w dowolnym momencie możesz zamknąć swoje konto, przestać korzystać z naszych Produktów i wypowiedzieć niniejszy regulamin (patrz sekcja “Zamykanie/usuwanie Twojego konta Yoti” powyżej). 

12. Własność intelektualna

 • Jesteśmy bardzo dumni z naszych Produktów, które, co z pewnością rozumiesz, zawierają cenną własność intelektualną, informacje handlowe i inne poufne informacje. Oznacza to, że nie możesz wykonywać następujących czynności: 
  • Kopiować, sprzedawać, przekazywać lub reklamować naszych produktów żadnej osobie trzeciej; 
  • Modyfikować, ponownie wykorzystywać, demontować lub dokonywać dekompilacji naszych Produktów lub jakiejkolwiek ich części;
  • Odtwarzać kodu źródłowego naszych Produktów lub ich części (oznacza to analizę naszych Produktów, aby zrozumieć ich funkcję lub strukturę, z zamiarem ich odtworzenia lub modyfikacji albo bez takiego zamiaru); lub
  • Tłumaczyć lub tworzyć prace pochodne (adaptacje) oparte na naszych Produktach lub jakiejkolwiek ich części. 

 

 • Do celów niniejszego regulaminu jedynie Yoti posiada lub jest licencjobiorcą wszystkich praw własności intelektualnej, wiedzy, wiedzy handlowej i innych poufnych informacji związanych z naszymi Produktami lub z nich wynikających.

13. Dostępność Yoti

 • Naszym celem jest zapewnienie Ci możliwości stałego dostępu do naszych produktów i korzystania z nich. Jednak Twoje korzystanie z naszych Produktów może od czasu do czasu zostać przerwane przez konserwację, naprawy, aktualizacje lub inne czynniki, których możemy nie być w stanie kontrolować i nie możemy zagwarantować, że zawsze będą dostępne. Zrobimy co w naszej mocy, by jak najszybciej poinformować Cię o takich sytuacjach, jak tylko się o nich dowiemy, ale w żadnym wypadku nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakąkolwiek stratę czy szkodę poniesione w wyniku takiej przerwy w dostępności naszych Produktów, poza przypadkami określonymi poniżej w sekcji 15 (nasza odpowiedzialność wobec Ciebie).

14. Twoje korzystanie z Yoti

 • W każdym momencie jesteś odpowiedzialny(-na) za podejmowanie świadomych decyzji dotyczących przekazywania swoich danych osobom trzecim i za rozważenie skutków takich działań. Yoti nie ma kontroli nad tym, jak strony trzecie wykorzystują dane, które dobrowolnie przekazujesz im przez Aplikację, tak więc nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie danych przez osoby trzecie.

 

 • Jeśli zdecydujesz się na korzystanie z Yoti do przekazywania informacji stronie trzeciej w celu uzyskania dostępu lub korzystania z oferowanych przez nią usług (na przykład zakupy lub sprzedaż on-line), powinieneś/powinnaś też zapoznać się z ich regulaminem, polityką prywatności lub innymi zasadami korzystania z takich stron, usług lub zasobów osób trzecich i upewnić się, że się do nich stosujesz. Yoti nie ma kontroli nad treściami lub funkcjonowaniem stron internetowych, usług lub zasobów osób trzecich i nie ponosi odpowiedzialności za nie, za stratę lub szkodę mogące wynikać z Twojego korzystania z nich, ani za odmowę umożliwienia Ci korzystania z produktów lub usług osób trzecich. 

 

 • Ponosisz odpowiedzialność za zapewnienie, by wszystkie Twoje informacje związane z Twoim kontem Yoti były prawdziwe i aktualne.

 

 • Kiedy przekazujesz swoją tożsamość za pomocą Aplikacji, Yoti generuje potwierdzenia dla obu stron. Te potwierdzenia oraz obecne w nich atrybuty nie powinny być przekazywane dalej przez kontrahentów, chyba że jeden z nich pada ofiarą oszustwa/niewłaściwego traktowania ze strony drugiego. W takim przypadku ofiara może przesłać potwierdzenie organom ścigania (ale nie upublicznić go).

 

 • Ufamy, że będziesz korzystać z naszych Produktów rozsądnie i zgodnie z prawem, ale pamiętaj, że:
  • nie możesz w żaden sposób korzystać z naszych Produktów, jeśli planujesz popełnienie jakiegokolwiek bezprawnego, nielegalnego, nieuczciwego, antyspołecznego, nieetycznego, agresywnego, zagrażającego lub inwazyjnego czynu; 
  • musisz korzystać z naszych Produktów wyłącznie do celów prywatnych i niehandlowych (oprócz przypadków, na które wyraźnie zezwala funkcjonalność naszej Aplikacji lub na które wyrażamy pisemnie zgodę my);
  • nie możesz w żaden sposób uszkadzać naszych Produktów, ingerować w nie lub zakłocać ich integralność lub działania;
  • nie możesz w żaden sposób oferować naszych produktów, udzielać sublicencji, wynajmować, sprzedawać ani w jakikolwiek inny sposób udostępniać naszych Produktów lub związanych z nimi usług jakiejkolwiek osobie trzeciej bez naszej uprzedniej pisemnej zgody; 
  • nie możesz korzystać z naszych Produktów w jakikolwiek bezprawny, nielegalny lub nieuczciwy sposób ani wykorzystywać ich do niewłaściwych celów. W szczególności pamiętaj, że zgodnie z prawem w Wielkiej Brytanii tworzenie, posiadanie i/lub używanie nielegalnych, sfałszowanych, fałszywych lub otrzymanych w niewłaściwy sposób dokumentów jest karalne. Podszywanie się pod kogoś lub udawanie kogoś innego, na przykład korzystając z ich dokumentów tożsamości, jest nielegalne. Jeśli wiemy o Twojej aktywności, która naruszałaby postanowienia tej sekcji, lub ją podejrzewamy, zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia Twojego konta Yoti, zgłoszenia Cię do odpowiednich organów lub instytucji, lub do podjęcia innych działań, które według naszego uznania są konieczne, by chronić naszych użytkowników i/lub naszą firmę i reputację, zachowamy też kopię Twoich danych w celu przeprowadzenia dalszych procedur zwalczania oszustw lub innych wymaganych przez prawo. Jeśli podasz fałszywe lub niedokładne informacje i oszustwo zostanie wykryte, dane mogą zostać przekazane do instytucji zwalczających nadużycia, pranie pieniędzy i inne przestępstwa. Więcej informacji na temat tego, jak instytucje zwalczające nadużycia korzystają z danych osobowych otrzymasz pod adresem e-mail privacy@yoti.com.


Jeśli wiemy lub mamy przesłanki, by przypuszczać, że Twoja aktywność stanowi naruszenie tej sekcji, zastrzegamy sobie prawo do podjęcia wszelkich stosownych działań, by zbadać to naruszenie i zająć się jego konsekwencjami. Prosimy o zapoznanie się także z naszą polityką nadużyć.

15. Nasza odpowiedzialność (zobowiązanie) wobec Ciebie

 • Żadne postanowienia niniejszego regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają naszej odpowiedzialności: (a) za Twoją śmierć lub szkodę niemajątkową, jeśli powstanie w wyniku naszego zaniedbania; lub (b) za oszustwo lub nielegalne podanie fałszywych informacji (to znaczy jeśli celowo i świadomie udzielimy fałszywej informacji lub złożymy oświadczenie z zamiarem oszustwa, bądź nie wierząc w jego prawdziwość lub traktując ją lekkomyślnie). Poniesiemy również odpowiedzialność, jeśli wymaga tego stosowne prawo. 

 

 • Z wyjątkiem okoliczności wymienionych powyżej, jeśli nie będziemy stosować się do niniejszego regulaminu, poniesiemy odpowiedzialność za Twoją stratę lub szkodę mające możliwe do przewidzenia dla Ciebie i Yoti skutki. Za takie naruszenie lub zaniedbanie (to znaczy za wszelkie działanie lub zaniechanie, które nie spełnia standardów wymaganych od przeciętnej osoby) poniesiemy odpowiedzialność do łącznej kwoty 500 funtów (w zakresie, na jaki zezwala prawo). W tej maksymalnej kwocie zawierają się wszelkie roszczenia, zarówno z tytułu naruszenia umowy, naszego zaniedbania lub naruszenia naszych obowiązków statutowych. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za jakąkolwiek poniesioną przez Ciebie stratę lub szkodę, której nie można w uzasadniony sposób przewidzieć. Strata lub szkoda są możliwe do przewidzenia, jeśli są oczywistą konsekwencją naszego naruszenia lub jeśli zarówno Ty, jak i my, mogliśmy je rozważyć w momencie pobierania przez Ciebie Aplikacji. W stopniu dozwolonym przez prawo nie ponosimy odpowiedzialności za wszelką stratę poniesioną w wyniku działania stron trzecich (w tym osób mających złe intencje), której nie spowodowało nasze zaniedbanie.

 

 • Yoti nie ponosi w żadnym wypadku odpowiedzialności za: 

a) jakiekolwiek straty niespowodowane przez Yoti; 

b) jakiekolwiek straty lub obciążenia biznesowe, w tym utratę zysku; utratę przychodu; utratę dobrego imienia (oznacza to dobrą reputację danej osoby prawnej); utratę spodziewanych oszczędności; utratę danych; utratę możliwości prowadzenia interesów; zakłócenie interesów lub utratę możliwości biznesowych, jakkolwiek by nie były spowodowane; 

c) jakiekolwiek potwierdzenie tożsamości ze strony osób trzecich na Twoim koncie Yoti lub na koncie Yoti osoby trzeciej, na której polegasz; lub 

d) jakiekolwiek naruszenia danych ze strony osób trzecich, którym przekazałeś(-aś) dane lub połączenie Yoti (patrz sekcja 8 powyżej).

 

 • Jeśli dokonasz naruszenia niniejszego regulaminu, nie ponosimy wobec Ciebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, jakie możesz ponieść ze względu na naruszenie. 

 

 • Od czasu do czasu być może będziemy musieli aktualizować nasze Produkty, na przykład w celu ulepszenia oferowanych przez nas usług lub z przyczyn związanych z bezpieczeństwem. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, modyfikacji lub zakończenia udostępniania naszych Produktów lub Twojego dostępu do nich z dowolnego powodu, w dowolnym momencie, bez uprzedniego powiadomienia i bez prawnej odpowiedzialności wobec Ciebie. Aby skorzystać z najnowszych funkcji naszych Produktów, musisz na bieżąco pobierać wszystkie udostępniane przez nas aktualizacje. Ponosisz odpowiedzialność za wszelkie straty lub szkody, które możesz ponieść, korzystając z nieaktualnych wersji naszych Produktów. Nie gwarantujemy, że nasze Produkty będą działać na wszystkich urządzeniach i systemach operacyjnych i nie ponosimy odpowiedzialności za zapewnienie kompatybilności naszych Produktów ze wszystkimi zaktualizowanymi lub nowymi systemami operacyjnymi i urządzeniami.

 

 • Mamy nadzieję, że taka sytuacja nigdy nie będzie mieć miejsca, ale istnieje możliwość, że wydarzy się coś poza naszą kontrolą, co uniemożliwi Ci korzystanie z niektórych lub wszystkich usług udostępnianych przez nasze Produkty, na przykład strajk, zamieszki lub klęska żywiołowa. Choć takie wydarzenie jest wysoce nieprawdopodobne, to jeśli wystąpi, postaramy się poinformować Cię o nim i zminimalizować zakłócenia w korzystaniu z naszych Produktów, m.in. podejmując środki łagodzące, ale nie będziemy wobec Ciebie odpowiedzialni za jakiekolwiek ograniczenia funkcjonalności lub korzystania.

 

 • Posiadasz prawa ustawowe w sytuacjach, kiedy nie świadczymy usług z uzasadnioną ostrożnością i profesjonalnie, lub kiedy nie zapewniamy towaru o satysfakcjonującej jakości. Informacje dotyczące Twoich praw ustawowych możesz znaleźć w Twoim miejscowym biurze porad obywatelskich lub w organizacjach zajmujących się standardami handlowymi. Żaden element niniejszego regulaminu nie wpłynie na Twoje prawa ustawowe.

16. Inne kwestie prawne związane z regulaminem

 • Twoje prawa lub obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przekazywane, przypisywane, sublicencjonowane, podzlecane, ani w żaden inny sposób oddawane bez naszej uprzedniej zgody pisemnej. Nikt nie ma prawa do narzucania jakichkolwiek postanowień niniejszego regulaminu, ani w ramach brytyjskiej ustawy o umowach z 1999 r., ani w inny sposób.

 

 • Od czasu do czasu możemy zmieniać lub uzupełniać niniejszy regulamin, na przykład by odzwierciedlał wszelkie zmiany: (i) w naszej polityce lub stosownym prawie i wymogach prawnych; (ii) w funkcjonalności naszych Produktów; lub (iii) narzucone nam przez osobę trzecią. Jeśli wprowadzimy jakiekolwiek zmiany, powiadomimy Cię o tym i przekierujemy Cię do zaktualizowanego regulaminu następnym razem, kiedy otworzysz naszą Aplikację. Jeśli nie rozumiesz postanowień zaktualizowanego regulaminu lub nie zgadzasz się z nimi, powinieneś/powinnaś przestać korzystać z naszych Produktów i zamknąć swoje konto (zgodnie z sekcją 9: “Zamykanie/usuwanie Twojego konta Yoti”). Na naszej stronie internetowej i w Aplikacji zawsze będzie znajdować się najbardziej aktualna wersja niniejszego regulaminu.

 

 • Inne zmiany w niniejszym regulaminie nie będą obowiązywać.

 

 • Wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu obowiązują z osobna, co oznacza, że jeśli sąd lub inny właściwy organ zadecyduje, że jakiekolwiek postanowienie nie może być stosowane, to pozostałe nadal będą w pełni obowiązywać.  

 

 • Jeśli w ramach niniejszego regulaminu nie egzekwujemy któregoś z naszych praw, nie oznacza to, że nie możemy egzekwować tego prawa w przyszłości.

 

 • (i) Firma Yoti, z którą podpisujesz umowę i (ii) prawo właściwe dla niniejszego regulaminu oraz (iii) sądy, które będą rozstrzygać wszelkie ewentualne spory, zależą od Twojego miejsca zamieszkania.  
  • Jeśli mieszkasz w Indiach, podpisujesz umowę z firmą Yoti Biometric Identity Private Ltd, o kodzie CIN U74999DL2016FTC306577, zarejestrowaną pod adresem Gayatri Tech Park, Ground Floor, 183, EPIP, Near iGate, KIADB, EPIP Zone, Whitefield Road, Bangalore – 66. Indyjskie prawo jest właściwe dla wszystkich sporów lub roszczeń wynikających z niniejszej umowy lub z Twojego użycia naszych Produktów (niezależnie od tego, czy wynika z umowy, czy nie) i obie strony mogą wszcząć postępowanie sądowe w indyjskich sądach.
  • Jeśli mieszkasz w Stanach Zjednoczonych, podpisujesz umowę z firmą Yoti USA Inc, o numerze rejestracyjnym spółki C4047096 i z siedzibą pod adresem 345 Grove Street, Second Floor, San Francisco, CA94102.  Prawo stanu Kalifornia jest właściwe dla wszystkich sporów lub roszczeń wynikających z niniejszej umowy lub z Twojego użycia naszych Produktów (niezależnie od tego, czy wynika z umowy, czy nie) i obie strony mogą wszcząć postępowanie sądowe w sądach stanu Kalifornia.
  • Jeśli mieszkasz w innym miejscu na świecie, podpisujesz umowę z firmą Yoti Limited, zarejestrowaną w Anglii pod numerem 08998951 i pod adresem Fountain House, 5th Floor, 130 Fenchurch St, London, EC3M 5DJ.  Z wyjątkiem wszelkich nadrzędnych przepisów Twojego lokalnego prawa, które unieważniają niniejsze postanowienie, angielskie prawo jest właściwe dla wszystkich sporów lub roszczeń wynikających z niniejszej umowy lub z Twojego użycia naszych Produktów (niezależnie od tego, czy wynika z umowy, czy nie) i obie strony muszą wszcząć postępowanie sądowe w sądach angielskich.

 

 • Jeśli chcesz wszcząć z nami spór, skontaktuj się z nami pod adresem hello@yoti.com, a postaramy się go rozwiązać polubownie. Jeśli nie uda nam się go rozwiązać polubownie, możesz poddać go rozstrzygnięciu online na platformie internetowego rozstrzygania sporów Komisji Europejskiej. Więcej informacji znajdziesz tutaj: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Możemy też rozstrzygnąć nasz spór na drodze sądowej.

 

 • Pierwszeństwo ma angielska wersja niniejszego regulaminu.

17. I w końcu...

 • Jeśli logujesz się do swojego konta Yoti przez naszą stronę internetową, to podczas sprawdzania Twojej aktywności lub zarządzania profilem niniejszy regulamin będzie także obowiązywał w stopniu niezbędnym do umożliwienia Twojego korzystania ze strony.
 • Jeśli chcesz się z nami skontaktować, napisz do nas na hello@yoti.com.

Sekcja "Co się zmieniło"

Więcej szczegółów w sekcji 11 dotyczących możliwości potwierdzania tożsamości przez osoby trzecie.

Przechowujemy teraz wideo sprawdzające, czy jesteś prawdziwą osobą oraz dokumenty tożsamości do 30 dni po założeniu przez Ciebie konta.  Aby poznać więcej szczegółów, przejdź do sekcji 4.