Co to je?

Yoti je aplikace umožňující biometrickou identifikaci, která vám poskytuje rychlý, snadný, bezpečný a důvěryhodný způsob prokázání věku nebo identity na internetu i při osobním styku. Stačí ji jednou nastavit a poté ji můžete používat všude tam, kde Yoti akceptují. Funguje tak, že vám umožní sdílet ověřené podrobnosti (říkáme jim atributy) z průkazů totožnosti, které přidáte do svého účtu Yoti. Někdy lze podrobnosti přidat také ručně a nechat je ověřit.

Časté dotazy (pouze v angličtině) ohledně aplikace Yoti najdete zde: https://yoti.force.com/yotisupport/s/individualarticlecategories

Informace v tomto oznámení o ochraně osobních údajů se vztahují na aplikaci Yoti. Obecné informace, které platí pro celou naši společnost, najdete zde: https://www.yoti.com/privacy/ 

Na této stránce najdete informace o Yoti, principech našeho podnikání a naší Radě ochránců, naše kontaktní údaje a obecné postupy shromažďování a používání osobních údajů. Na této stránce jsou také odkazy na všechna oznámení o ochraně soukromí u konkrétních produktů.

Shromažďování a používání údajů

Když přidáváte dokumenty a používáte aplikaci, shromažďujeme údaje potřebné pro vytvoření vašeho účtu Yoti.

S jejich pomocí provádíme například následující činnosti:

 • vytváříme váš účet a poskytujeme produkty/služby;
 • kontrolujeme, že účet ještě nemáte;
 • kontrolujeme, že vámi přidaný dokument je pravý a fotografie odpovídá vaší fotografii použité při vytvoření účtu;
 • kontrolujeme, že jste skutečná živá osoba;
 • ověřujeme údaje;  
 • kontrolujeme, zda nedochází k podvodu;
 • ověřujeme vaši totožnost, když podáváte určité žádosti, například o smazání vašeho účtu.

Vytvoření účtu Yoti

Údaje

Vaše mobilní číslo

Použití

Pro vytvoření vašeho účtu v aplikaci.

Pro kontrolu, že účet Yoti ještě nemáte – uživatelé smí mít pouze jeden účet.

Vaše mobilní číslo zašifrujeme (takže k němu nemůžeme přistupovat) a uchováme ho, dokud vy nebo my účet neuzavřeme a nesmažeme související údaje.

Údaje

Vaše fotografie

Použití

Pro umístění fotografie do vašeho účtu, kterou poté můžete sdílet. 

Po registraci můžete pořídit fotografii pro účet, kterou poté můžete sdílet v rámci prokazování vaší identity. O pořízení fotografie vás požádáme také při provádění určitých činností v aplikaci, abychom měli jistotu, že se jedná o vás. Organizace o toto mohou požádat také v zájmu vytvoření dalšího bezpečnostního kroku. Více informací naleznete v sekci níže.

Yoti fotografie ukládá bezpečně. 

Tyto údaje uchováme, dokud vy nebo my účet neuzavřeme a nesmažeme související údaje.

Více informací o fotografiích a výzkumu naleznete v sekci o biometrických údajích.

Kontrola, že jste skutečná osoba, a prevence podvodů

Údaje

Vaše biometrická šablona

Sken obličeje nebo video pro potvrzení, že jste skutečná osoba

Použití

Hlavní použití údajů z vašeho průkazu totožnosti spočívá v přidání údajů do vašeho účtu Yoti, abyste s jejich pomocí mohli v případě potřeby prokázat svou identitu a věk.

Když vytváříte svůj účet, používáme bezpečnostní opatření, kterým se ujišťujeme, že jste skutečná osoba a že se za vás nikdo nevydává (například podržením fotografie před fotoaparátem). 

Toto provádíme dvěma různými způsoby. Který způsob se použije, závisí např. na tom, zda je výrobce a model vašeho telefonu kompatibilní s různými technologiemi nebo zda nějaké technické chyby zabraňují fungování některé technologie. 

Jedna metoda zahrnuje přibližování telefonu směrem k vašemu obličeji. 

Druhá metoda zahrnuje pořízení krátkého videa, na kterém říkáte několik slov. Toto video zkontroluje naše Bezpečnostní centrum a po 14 dnech bude smazáno.

Při pořizování skenu nebo videa se vytvoří také vaše fotografie, ze které vytvoříme biometrickou šablonu, kterou bezpečně uložíme. Biometrická šablona je digitální mapa vašeho obličeje. Když v budoucnu provedete určité akce a my budeme potřebovat ověřit, že se skutečně jedná o vás, požádáme vás o zopakování pořízení videa nebo pořízení fotografie a obraz porovnáme s naší digitální mapou.

Když přidáváte dokument, resetujete svůj PIN kód nebo potřebujete obnovit svůj účet (například při ztrátě telefonu), pořídíme sken vašeho obličeje a video jako dodatečný bezpečnostní krok, kterým ověříme, že tyto akce provádíte skutečně vy. Sken obličeje automaticky porovnáme se skenem, který jste pořídili při vytváření vašeho účtu. Pokud vás požádáme, abyste řekli pár slov, video zkontroluje naše Bezpečnostní centrum.

Pokud jste ho ještě neprovedli, tak vás o tento dodatečný bezpečnostní krok požádáme také při vašem prvním použití rychlého skenu nebo výměně a odeslání vašich údajů. 

Pokud chcete smazat svůj účet, požádáme vás o pořízení fotografie. Tu automaticky porovnáme se skenem obličeje, který jste pořídili při vytváření vašeho účtu. 

Skeny a video nám pomáhají ověřit, že jste skutečná živá osoba, a zabraňují jiným osobám, které mají přístup k vašemu telefonu, v provádění výše uvedených akcí. Video po 14 dnech smažeme. 

Některá videa můžeme během tohoto 14 denního období použít pro interní testování za účelem zlepšení našich bezpečnostních kontrol.

Některé sekce videa používáme pro interní výzkum a vývoj, abychom zlepšili naše opatření pro prevenci podvodů. 

Více informací o skenu obličeje / biometrické šabloně a výzkumu naleznete v sekci o biometrických údajích.

Detekce zvuku: Když vás požádáme, abyste řekli pár slov, shromažďujeme model zařízení, jazyk a hlasitost zvuku z videa. 

Hlasitost zvuku shromažďujeme, abychom vás mohli požádat o opětovné pořízení videa, pokud zvuk není dostatečně hlasitý. 

Model zařízení shromažďujeme, abychom mohli nastavit správnou minimální hlasitost, kterou vyžadujeme pro každý typ zařízení. Uživatelé díky tomu mohou touto kontrolou projít rychleji.

Jazyk nastavený na telefonu shromažďujeme, abychom zjistili, zda jsou chyby a problémy s touto fází registrace způsobeny tím, že nepodporujeme místní jazyk.

Vámi pořízené fotografie a vaše biometrická šablona: tyto údaje uchováme, dokud vy nebo my účet neuzavřeme a nesmažeme související údaje.

Přidávání údajů do vašeho Yoti

Údaje

Údaje z vládou vydaných nebo jiných oficiálních průkazů totožnosti (např. cestovní pas, řidičský průkaz)

Použití

Fotografii a vaše datum narození (které hašujeme) používáme ke kontrole toho, zda vaše identita již existuje. Uživatelé mohou mít pouze jeden účet.

(Hašování znamená převedení skutečných údajů na řetězec čísel a písmen, který skutečné údaje skryje. Příklad: 85da15a402360fe8ad2e80d958ded300ac9ffb955e3d7cff89007bb340e2b8d5)

Tyto údaje používáme k ověření vaší identity a kontrole platnosti vašeho dokumentu. Cestovní pas nebo řidičský průkaz s vypršenou platností přidat nelze.

Pokud je na vašem dokumentu datum narození, zkontrolujeme, zda odpovídá informaci, kterou jste nám sdělili, když jsme se vás při vytváření účtu zeptali na váš věk. Pokud jste ještě nedosáhli určitého věku, potřebujete v některých zemích pro používání aplikace souhlas rodiče. V současné době nemáme pro udělení souhlasu rodiče zaveden mechanismus.

Fotografii na dokumentu porovnáváme s fotografií, kterou jste pořídili při vytváření účtu, abychom ověřili, že se jedná o váš dokument. Fotografie může být odeslána do našeho Bezpečnostního centra za účelem manuální kontroly.

Pokud váš cestovní pas obsahuje čip a váš telefon je vybaven funkcí NFC, naše technologie umožňuje přečíst údaje přímo z čipu vašeho pasu.

NFC je zkratka pro Near Field Communication. Tato funkce vašemu telefonu umožňuje bezdrátově komunikovat se zařízeními, která jsou velmi blízko. Stejnou technologii používají bezkontaktní platební karty a funkce placení pomocí telefonu. Použití této metody nám umožňuje ověřit, že u vašeho pasu nedošlo k neoprávněnému zásahu, a poskytuje kvalitnější fotografii pro naše bezpečnostní kontroly.

NFC je zkratka pro Near Field Communication. Tato funkce vašemu telefonu umožňuje bezdrátově komunikovat se zařízeními, která jsou velmi blízko. Stejnou technologii používají bezkontaktní platební karty a funkce placení pomocí telefonu. Použití této metody nám umožňuje ověřit, že u vašeho pasu nedošlo k neoprávněnému zásahu, a poskytuje kvalitnější fotografii pro naše bezpečnostní kontroly.

CitizenCard

Pokud nahrajete kartu CitizenCard, ověříme vaše jméno, datum narození a číslo CitizenCard v databázi CitizenCard. Když nám databáze potvrdí vaše údaje, zašle nám také fotografii a pohlaví, které má u vás uloženy. Fotografii porovnáváme se skenem obličeje, který jsme pořídili při vytváření vašeho účtu, abychom se ujistili, že jste to skutečně vy. Vaše pohlaví přidáme jako atribut. 

Řidičský průkaz USA a státní průkaz totožnosti

U těchto dokumentů kontrolujeme databázi AAMVA (American Association of Motor Vehicle Administrators). Ověřujeme jméno, číslo dokumentu, vydávající orgán (stát), pohlaví, adresu, datum narození, datum vypršení platnosti a datum vydání. AAMVA nám pro každé pole zašle odpověď ano/ne. Tyto údaje spojíme do jedné nebo dvou celkových odpovědí typu ano/ne (jedno rozhodnutí o obecné shodě a jedno rozhodnutí o shodě adresy). Ne všechny státy USA poskytují asociaci AAMVA údaje a některé omezují, kdo tyto údaje může přijímat, takže nemusíme získat výsledek. Informace AAMVA o zúčastněných státech najdete zde: https://www.aamva.org/DLDV/ (karta Participants).

Australský řidičský průkaz a cestovní pas

U těchto dokumentů provádíme kontrolu pomocí služby ověřování dokumentů spravované odborem vnitřních věcí. Tato kontrola porovnává klíčové údaje na dokumentech vydaných v Austrálii a poskytuje odpověď „ano“ nebo „ne“. Ověřujeme jména, číslo dokumentu, vydávající zemi a stát, pohlaví a datum narození.

Kontroly podvodů

Údaje z vašeho dokumentu porovnáváme s údaji týmu Metropolitan Police Service Amberhill Identity Team v souvislosti s dokumenty/informacemi využívajícími falešnou identitu. Také můžeme údaje z vašeho dokumentu zkontrolovat v databázi pro prevenci podvodů Cifas. Výsledky těchto kontrol mohou vést k tomu, že nebudete moci svůj dokument nahrát. V případech vážného podvodu týkajícího se dokumentů nebo identity vám můžeme zabránit účet Yoti vytvořit. Informace o podvodech uchováváme buď v souladu s našimi interními zásadami ohledně podvodů a zneužívání nebo s pravidly uchování stanovenými relevantními orgány zabývajícími se prevencí podvodů. Pokud podvod nahlásíme organizaci Cifas, uchová vaše údaje po dobu až šesti let. Více informací naleznete v sekci o sdílení údajů.

Konkrétní použití Yoti

Když ověřujeme vaši identitu, vaše údaje uchováváme bezpečně, naše Bezpečnostní centrum k nim ale přistupovat může. Může tak činit pro účely školení, vyhovění předpisům a zajištění kvality. K těmto údajům můžeme přistupovat po dobu maximálně 14 dní od ověření. Pokud máme podezření na podvod nebo jinou nezákonnou aktivitu, můžeme vaše údaje přesunout do samostatného zabezpečeného umístění, kde ho ponecháme tak dlouho, jak bude potřeba pro naše vyšetřování. 

Když identifikujeme podvodné nebo zmanipulované dokumenty, ponecháme si některé po dobu až dvou let jako příklady pro použití při školení našich interních zaměstnanců a pro cvičení našeho softwaru pro lepší rozpoznání falešných dokumentů. 

Když se pokusíte nahrát cestovní pas pomocí jeho čipu (jak je popsáno výše) a nahrání selže, náš tým technické podpory může k souvisejícím údajům přistupovat po dobu až 14 dní, aby analyzoval, proč se nahrání nezdařilo, a vytvořil opravu, která zabrání budoucím selháním. Tyto údaje jsou zašifrované a lze k nim přistupovat pouze na zabezpečeném serveru prostřednictvím VPN. Nahrání často selže z toho důvodu, že země, která pas vydala, nakonfigurovala údaje na čipu trochu odlišným způsobem.

Některé údaje z průkazů totožnosti používáme také pro účely výzkumu a vývoje. Více informací naleznete v sekci o biometrických údajích a v sekci „Interní výzkum a vývoj“.

Po úspěšném přidání dokumentu

Údaje následně přidáme do vašeho účtu Yoti a uchováme je zašifrované na našich serverech (takže k nim nemůžeme přistupovat), dokud vy nebo my účet neuzavřeme a údaje nesmažeme. Vaše údaje zahrnují obrázek vašeho dokumentu, který můžete sdílet, pokud to určitá společnost vyžaduje, například pro účely postupů KYC nebo kontrol zabraňujících praní peněz. 

Přidávání více dokumentů

V jednom okamžiku můžete mít pouze jeden dokument od každého typu. Pokud tedy přidáte pas a poté budete chtít přidat druhý pas, budou ve vašem účtu uvedeny a připraveny ke sdílení pouze údaje z druhého pasu. Údaje z druhého pasu v účtu stále budou, ale nebudete je moci sdílet.

Statistika

Pomocí některých z těchto údajů vytváříme obecné statistiky a přehledy, které nám pomáhají pochopit, jak lidé používají naši aplikaci, a umožňují nám zlepšovat naše služby. Tyto údaje neidentifikují žádné konkrétní uživatele. Více informací naleznete v sekcích týkajících se analýzy.

Údaje

Údaje, které přidáváte ručně (např. adresa, e-mail)

Použití

Pokud přidáte e-mailovou adresu, ověříme ji tak, že vám na ni zašleme kód.

Pokud přidáte adresu, můžete ji nechat ověřit třetí stranou. Pokud ji neověříte nebo ověření selže, bude vaše adresa označena jako „neověřená“. Budete ji moci stále sdílet, ale některé organizace mohou přijímat pouze ověřené adresy. V těchto případech vás požádáme, abyste svou adresu pro sdílení ověřili. 

Kontroly třetích stran: Ve Velké Británii se jedná o TransUnion. Tato kontrola nechá ve vašem kreditním záznamu stopu, ale pouze ve formě „měkkého“ hledání totožnosti, které neovlivní vaše kreditní skóre. Pro ostatní země se jedná o službu Aristotle Integrity.

Tyto údaje uchováme, dokud vy nebo my účet neuzavřeme a nesmažeme související údaje.

Údaje

Odhadování věku Yoti

Použití

Pomocí naší technologie odhadování věku můžete odhadnout svůj věk. Tímto způsobem můžete prokázat svůj věk, aniž byste do svého Yoti přidali průkaz totožnosti.

Tato technologie okamžitě odhadne, zda jste překročili určitý věkový limit, např. 18+. Neodhaduje váš skutečný věk. Funguje za použití digitální mapy vašeho obličeje, kterou jsme zaznamenali při vytváření vašeho Yoti. Když se rozhodnete v aplikaci použít tuto funkci, odešleme kopii digitální mapy vašeho obličeje z vašeho Yoti na naše servery. Po odhadnutí věku ji trvale smažeme. Vaše původní digitální mapa je bezpečně uložena.

Váš odhadovaný věk přidáme do vašeho Yoti, abyste s jeho pomocí mohli prokázat svůj věk. Některé společnosti přijímají odhadovaný věk jako průkaz pro přístup k věkově omezenému zboží a službám.

Svůj odhadovaný věk můžete ze svého Yoti kdykoli odstranit tak, že ho nahradíte svým datem narození z průkazu totožnosti.

Když vypadáte starší než určitý věkový limit, může technologie odhadování věku s jistotou odhadnout, že jste, s přihlédnutím k chybám v odhadu, starší než daný věk. Pokud se vám zobrazí chybová zpráva, může to být tím, že vypadáte příliš mladě na to, aby technologie s jistotou odhadla, že vám je více než 18 let, což je náš minimální limit odhadovaného věku.

Více informací o naší technologii odhadování věku si můžete přečíst zde: https://www.yoti.com/resources/yoti-age-white-paper/.

Údaje

Aadhaar

Použití

Skenování vaší karty Aadhaar

Údaje Aadhaar můžete přidat naskenováním QR kódu na vaší kartě Aadhaar.

Tyto údaje zahrnují vaše celé číslo Aadhaar, ale jen kvůli ověření platnosti jeho formátu. Poté všechny číslice kromě posledních čtyř zakryjeme.

Pokud vaše karta Aadhaar obsahuje pouze váš rok narození, můžete své úplné datum narození přidat ručně.

Neprovádíme žádné kontroly vašich údajů a ačkoli organizace, které od vás údaje obdrží, budou vědět, že pocházejí z vaší karty Aadhaar, nebudou tyto údaje ověřené. 

 

Nahrání vašeho souboru Aadhaar

Po stažení vašeho souboru Aadhaar z webu UIDAI ho můžete nahrát do Yoti. Musíte nahrát celý soubor, jelikož UIDAI nenabízí možnost vybrat údaje, které budou sdíleny. Na atributy, které lze sdílet, převedeme pouze vaše jméno, adresu, datum narození a pohlaví. K otevření souboru a nahrání vašich údajů budeme také potřebovat váš kód sdílení. 

Když vás požádáme o přístup k vašim souborům, činíme tak pouze proto, abychom vás mohli upozornit na dokončení stažení a nahrát vaše údaje. 

Z bezpečnostních důvodů kontrolujeme:

 • fotografii ve vašem souboru Aadhaar oproti fotografii v Yoti;
 • vaše mobilní telefonní číslo oproti číslu v souboru Aadhaar; a
 • vaše mobilní číslo a poslední čtyři číslice u čísla Aadhaar, abychom se ujistili, že jste je již nenahráli.

 

Váš e-mail ani celé číslo Aadhaar nevidíme. Soubor obsahuje pouze poslední čtyři číslice vašeho čísla Aadhaar. Jedinými údaji, které ukládáme, jsou atributy a telefonní číslo.

Telefonní číslo ve vašem souboru Aadhaar je hašované, což je bezpečnostní opatření, které chrání údaje tím, že je převede na řetězec čísel a písmen. Když v rámci nahrávání souboru zadáte své celé číslo, můžeme provést stejnou hašovací techniku a ověřit, že se výsledky shodují. Hašovanou verzi neuchováváme. Uchováváme celé číslo, které jste nám poskytli, abychom se mohli ujistit, že své údaje nahrajete pouze do jednoho účtu Yoti. 

Pokud nahradíte ověřené údaje Aadhaar neověřenými údaji, ověřené údaje se tím archivují a o některé z nich můžete přijít.

Údaje

Aktualizace vašich údajů

Použití

Když přidáte aktualizovaný průkaz totožnosti (např. při obnovení vašeho pasu), budou ve vašem účtu údaje z nového dokumentu. Údaje ze starého dokumentu archivujeme. 

Pokud aktualizujete svou adresu manuálním přidáním nové adresy, starou adresu archivujeme.

Pokud aktualizujete svou adresu přidáním dokumentu, který ji obsahuje, zobrazí se ve vašem účtu také všechny ostatní údaje z daného dokumentu. Dřívější údaje kromě těch, které nejsou obsaženy i v novém přidaném dokumentu, budou archivovány. 

Pokud aktualizujete své mobilní číslo, vaše staré číslo bude nahrazeno novým číslem. Zašleme vám kód pro ověření nového čísla.

Údaje

Atribut věku (např. 23 nebo 18+)

Použití

Vaše datum narození dokážeme převést na atribut věku, takže v některých případech nebudete muset sdílet své datum narození, abyste prokázali, že jste dostatečně staří pro získání určitého produktu nebo služby.

Údaje

Průkaz totožnosti Yoti

Použití

Když přidáte průkaz totožnosti, pomocí jména a fotografie vytvoříme digitální průkaz totožnosti, který můžete ukazovat na svém telefonu. Pro rychlé a snadné sdílení vašeho ověřeného jména a fotografie s jinou osobou nebo organizací můžete nechat jiného uživatele aplikace Yoti naskenovat QR kód na vaší kartě. Tento postup má také tu výhodu, že příjemci potvrdí, že váš průkaz totožnosti je pravým průkazem totožnosti Yoti.

Přidávání údajů od třetích stran

Ve svém účtu Yoti můžete ukládat údaje od třetích stran. Například údaje od vašeho zaměstnavatele, od organizace, pro kterou pracujete jako dobrovolník, údaje z věrnostní karty nebo zdravotnické certifikáty. To vám umožní mít v účtu ověřené a důvěryhodné digitální průkazy a používat váš telefon jako digitální průkaz totožnosti.

Yoti tyto služby poskytuje ve spolupráci s důvěryhodnými organizacemi, které vám poskytnou informace o tom, jakým způsobem chtějí Yoti využívat k předkládání digitálních průkazů. 

Organizace někdy bude muset společnosti Yoti poskytnout seznam autorizovaných osob, které mohou mít údaje o průkazu totožnosti nebo jiných průkazech na svém telefonu. Organizace může někdy společnosti Yoti poskytnout rozhraní API pro kontrolu údajů v jejích vlastních systémech. Technické nastavení systému někdy může umožnit automatické odesílání údajů nebo průkazů do vašeho Yoti po provedení určité akce.

Aplikace vám poskytne pokyny a obsahuje relevantní informace pro různé scénáře. Zde je několik příkladů.

 • Organizace používá Yoti k poskytování digitálního průkazu totožnosti, který mohou osoby zobrazovat na svém telefonu

 

Když projdete registračním procesem a zadáte údaje, jako je vaše e-mailová adresa, mobilní telefonní číslo nebo jiné potřebné informace (např. číslo zaměstnance nebo jiný identifikátor), porovnáme je se seznamem poskytnutým organizací. Pokud se údaje shodují, můžeme dané informace nebo průkazy vydat do vašeho účtu Yoti. 

Poté je budete moci předkládat jako průkaz totožnosti. Průkaz totožnosti, který předložíte, obsahuje také QR kód, který může organizace naskenovat a ověřit tak, že průkaz totožnosti je platný, a přitom získat jeho údaje.  

Organizace může seznam kdykoli aktualizovat a smazat, např. pokud se změní údaje nebo vznikne potřeba odebrat průkaz. Yoti s poskytnutými informacemi nic dalšího nedělá. Tyto informace uchováváme bezpečně. 

 • Organizace nabízí Yoti jako způsob přijetí výsledku zdravotního testu

 

Pokud se rozhodnete Yoti použít pro tento účel, organizace vám předloží QR kód, s jehož pomocí můžete pro účely testu sdílet určité identifikační údaje, a organizace tyto údaje přiřadí k vašemu konkrétnímu testu. Váš výsledek bude odeslán přímo do vaší aplikace Yoti a vy obdržíte oznámení, až bude připraven.

Výsledek bude bezpečně uložen ve vašem účtu Yoti, kde k němu máte přístup pouze vy. Budete-li chtít prokázat výsledek testu, můžete jej přímo zobrazit na displeji nebo na dálku sdílet se společností, která jej požaduje.

Tyto údaje si můžete kdykoli prohlédnout v aplikaci a budou zahrnuty ve funkci Stáhnout moje údaje. 

Řešení potíží s dokumenty

Můžete mít pouze jeden účet Yoti, a proto můžete svůj průkaz totožnosti přidat pouze do jednoho účtu. Pokud se pokusíte přidat dokument, který jste již přidali do jiného účtu, zobrazí se vám zpráva o uvolnění vašeho dokumentu.  Uvolnění znamená smazání současného záznamu dokumentu v našem systému a zablokování vašeho starého účtu. Poté budete moci dokument přidat do účtu Yoti, do kterého jste se ho přidat pokoušeli.

V zájmu bezpečnosti potřebujeme ověřit, že vlastníte daný dokument a starý účet. Proto vás požádáme o pořízení fotografie, kterou porovnáme s digitální mapou vašeho obličeje vytvořenou při vytváření vašeho účtu. (Více informací o digitální mapě naleznete v sekci „Kontrola, že jste skutečná osoba, a prevence podvodů“.)

Když v aplikaci klepnete na položku uvolnění vašeho dokumentu, spustí se postup zablokování vašeho starého účtu. Tento postup nedokážeme vrátit zpět. Pokud máte stále přístup ke svému starému účtu, doporučujeme si z něj uložit jakékoli potřebné údaje, protože po jeho zablokování k nim již nebudete mít přístup. Více informací o ukládání údajů naleznete v častých dotazech na této adrese (pouze v angličtině): https://yoti.force.com/yotisupport/s/individualarticlecategories

Po zablokování vašeho účtu s ním již ostatní osoby nebudou moci vyměňovat nebo sdílet údaje.

Jelikož jsme náš systém vytvořili tak, abychom neměli přístup k datům uživatelů, po uvolnění vašeho dokumentu a zablokování vašeho starého účtu nemůžeme z vašeho starého účtu smazat údaje. Když přidáte dokument, vytvoříme jeho jednosměrný haš, což je bezpečnostní technika, která chrání údaje tím, že je převede na řetězec čísel a písmen. Když se pokusíte stejný dokument přidat znovu, provedeme stejnou hašovací techniku a ověříme, zda se daný dokument již nenachází v našem systému. Pokud ano, uvolníme ho smazáním jeho haše, takže když se ho pokusíte znovu přidat, náš systém nebude hlásit, že již existuje. To znamená, že k údajům z vašeho starého účtu nelze přistupovat ani je nikdo nemůže jakkoli používat. Údaje v našem systému, u kterých po dobu tří let neproběhne žádná aktivita, se smažou.

Obnovení vašeho účtu

Pokud chcete být schopni obnovit přístup ke svému účtu, např. když ztratíte svůj telefon nebo aplikaci přeinstalujete, musíte tuto funkci nastavit tím, že nám umožníte uložit přístupový klíč do služby iCloud nebo Google Drive. Aplikace vás požádá o povolení k přístupu do vašeho iCloud nebo Google Drive, použijeme ho ale jen k uložení klíče, který bude potřeba k obnovení vašeho účtu. K žádným jiným údajům uloženým v těchto službách nepřistupujeme a po dokončení nastavení můžete oprávnění ke sdílení vypnout. Pokud budete chtít obnovit svůj účet a my nebudeme mít oprávnění k přístupu, znovu o něj požádáme, abychom mohli načíst uložený klíč a obnovit váš přístup.

Údaje

Přístupový klíč ze služeb iCloud nebo Google Drive

Použití

Načtením tohoto klíče obnovíme přístup k vašemu účtu.

Údaje

Sken a video obličeje

Použití

Pro ověření vaší identity, kontrolu, že jste skutečným vlastníkem účtu Yoti, umožnění opětovného přístupu k účtu nebo umožnění resetování vašeho PIN kódu. Více informací naleznete v sekci „Kontrola, že jste skutečná osoba, a prevence podvodů“.

Pokud zapomenete svůj PIN kód, požádáme vás o vaše mobilní číslo a datum narození (pokud jste přidali dokument).

Při ověřování vaší identity vaše údaje uchováváme bezpečně. Pokud ale potřebujeme, aby naše Bezpečnostní centrum zkontrolovalo vaše video, získá k němu spolu s týmem zákaznické podpory přístup. K těmto údajům můžeme přistupovat po dobu maximálně 14 dní od ověření.

Smazání vašeho účtu

Svůj účet můžete smazat v nastavení aplikace. Upozorňujeme, že pokud aplikaci smažete před smazáním vašeho účtu, nedojde ke smazání vašich údajů, pouze k nim ztratíte přístup a údaje se v našem systému stanou „sirotky“. To znamená, že k údajům nikdo nemůže přistupovat ani je nemůže jakkoli používat. Po uplynutí tří let osiřelé údaje mažeme.

Používání vašeho Yoti

Údaje

Přihlašovací údaje k aplikaci

Použití

Pro přihlášení do vašeho Yoti

Údaje

Informace o problémech, které s aplikací máte

Použití

Pokud aplikace přestane fungovat nebo narazíte na jiný problém, můžete se nám ozvat e-mailem, přímo z aplikace nebo pomocí webu. 

Pokud v aplikaci kliknete na možnost „Kontaktujte nás“ nebo „Nápověda“, e-mail, který touto cestou odešlete, bude obsahovat určité diagnostické informace: platformu (iOS/Android), model zařízení (např. Samsung Galaxy S7), verzi operačního systému zařízení (např. iOS 10), verzi aplikace Yoti a vaši zemi pobytu (na základě kódu země vašeho mobilního telefonního čísla). Tyto informace můžete před odesláním e-mailu smazat. Mohou nám ale pomoci zjistit, proč došlo k chybě. 

Informace, které odešlete, nám přijdou e-mailem, a pokud máte ve svém účtu Yoti uvedenou e-mailovou adresu, obdržíte potvrzovací e-mail s číslem ticketu přiřazeného vaší žádosti. 

Tímto se pro vás vytvoří účet zákaznických služeb Yoti, abyste své tickety mohli kontrolovat a obrátit se na nás ohledně řešených záležitostí nebo čehokoli jiného. 

Po vyřešení vašeho problému nebo uzavření vašeho ticketu vám odešleme e-mail se žádostí o zpětnou vazbu. Tyto informace používáme pouze ke zlepšování našich služeb. Tickety zákaznické podpory po šesti měsících vymažeme.

Když narazíte na problém s aplikací, použijeme ID požadavku, abychom našli protokoly serveru pro váš telefon, které nám pomohou identifikovat problém a napravit ho. 

Protokol serveru je automaticky generovaný seznam věcí, ke kterým dochází při vašich akcích. Zaznamenává například volání provedené na konkrétní server a dobu reakce serveru. Také zaznamenává úspěšné a neúspěšné akce, jako je přihlášení, přidání dokumentu atd., a důvody selhání akcí. Když zjistíme, co se stalo v jakém pořadí a kde došlo k selhání, pomůže nám to identifikovat a vyřešit váš problém.

Aplikace na pozadí přiřadí vaše informace z vašeho protokolu serveru k ID požadavku (např. 3bbf6e6fe414b40bf9fed99c8d36bd2c). 

Když nás kontaktujete prostřednictvím aplikace, vaše zpráva automaticky zahrnuje ID požadavku a posledních 20–40 akcí. Když nám odešlete e-mail z obrazovek nápovědy, zeptáme se vás, zda chcete zahrnout informace protokolu serveru.

Také používáme službu Crashlytics, která nám automaticky odesílá informace, když se aplikace zhroutí nebo zaznamená jiné problémy. Crashlytics vytváří jedinečné ID uživatele, které připojuje k protokolům o selhání aplikace. V protokolu je uveden výrobce a model zařízení, operační systém, volné místo na disku a množství volné paměti, zda byla obrazovka v zobrazení na výšku nebo na šířku a zda je zařízení tzv. rootnuté. Tyto informace nám pomohou zjistit, kde mohou být problémy a zda se vztahují na konkrétní zařízení nebo jsou důsledkem nastavení zařízení. Jedinečné ID nevidíme ani k němu nemáme přístup. Nejsme schopni identifikovat žádné konkrétní uživatele. Crashlytics všechny údaje maže po 90 dnech. 

Údaje

Anonymní informace, které neidentifikují žádného konkrétního uživatele, o typech údajů, které jste sdíleli se třetími stranami

Použití

Tyto informace nám umožňují účtovat organizacím údaje, které od vás získají.

Například můžeme organizaci, která od vás prostřednictvím Yoti získá pět kusů údajů, účtovat větší poplatek než organizaci, která od vás získá pouze tři.

Údaje

Určité údaje o zařízení nebo uživateli (např. lokalita, fotografie)

Použití

Některá použití Yoti vyžadují, abychom provedli ověření nebo kontrolu pro prevenci podvodu, kterými se ujistíme, že se skutečně jedná o vás.

Údaje

Ohodnocení Yoti

Použití

Když v aplikaci dokončíte určité akce, můžeme vás požádat o ohodnocení aplikace Yoti. Hodnocení je poskytováno anonymně. Také vás můžeme požádat, abyste nás ohodnotili v obchodě s aplikacemi. 

U negativních hodnocení se vás zeptáme, zda nám chcete odeslat komentář nebo zpětnou vazbu. Pokud zvolíte, že ano, otevře se formulář pro zpětnou vazbu, pomocí kterého nám můžete poslat e-mail.

Push notifikace

Po přidání dokumentu do vašeho Yoti můžete povolit Push notifikace. Máme tři typy Push notifikací, které můžete v nastavení naší aplikace zapnout nebo vypnout.

Novinky o účtu: Upozorní vás na dokončení kontroly vašeho videa, dokumentu nebo údajů. Tyto notifikace se generují automaticky po dokončení dané akce.

Sdílené údaje: Upozorní vás, že jste úspěšně sdíleli své údaje. Tyto notifikace se generují automaticky po dokončení dané akce.

Upomínky: Upozorní vás, že máte dokončit akci. Notifikace, které obdržíte, závisí na akcích, které jste začali provádět nebo dokončili. Více informací naleznete v sekci „Analýza“.

Sdílení údajů

O tom, zda chcete prostřednictvím Yoti sdílet své údaje s jinými osobami nebo společnostmi, rozhodujete vy. O jakémkoli provedeném sdílení obdržíte potvrzení.

 • V případech, kdy k vašim údajům máme přístup, je můžeme za určitých podmínek sdílet, např:
 • když získáme podezření nebo zjistíme zneužití totožnosti nebo jiné trestné činy;
 • když obdržíme platnou a právně závaznou žádost o informace od třetí strany;
 • pro ověření vašich údajů;
 • když společnost, se kterou sdílíte údaje, požádá o další kontroly od třetích stran, které můžeme poskytnout.

 

Vaše údaje neprodáváme.

Kdy Yoti sdílí vaše osobní údaje

Po krátkou dobu po vaší registraci nebo přidání údajů bude váš účet při ověřování z naší strany v nevyřízeném stavu a Yoti bude moci přistupovat k vašim osobním údajům. Toto období zpravidla trvá pouze 14 dní. Pokud ale získáme podezření, že dochází k podvodu nebo jiné nezákonné činnosti, nebo je objevíme, můžeme údaje uchovat a přistupovat k nim i déle.

Hlavní zásady Yoti spočívají v tom, že naším obchodním modelem není prodej, přenos nebo sdílení jakýchkoli osobních údajů použitých při vytváření vašeho účtu nebo údajů o vaší uživatelské aktivitě mimo naši společnost. 

Nicméně existují určité situace, ve kterých některé údaje budeme nebo budeme muset sdílet. Tyto situace uvádíme níže.

Situace

Pokud získáme podezření, že v souvislosti s registrací může docházet ke zneužití totožnosti, hrozbě pro národní bezpečnost, narušení práv nebo trestnému činu

S kým sdílíme vaše údaje

Může být nutné, abychom sdíleli kopii vašich údajů s příslušnými orgány.

Situace

Pokud nám poskytnete falešné nebo nepřesné údaje nebo předložíte falešný dokument

S kým sdílíme vaše údaje

Můžeme předat kopii vašich údajů nebo obrázek falešného dokumentu relevantním orgánům zabývajícím se prevencí podvodů, orgánům činným v trestním řízení nebo organizaci, která vydává pravou verzi falešného dokumentu.

Pokud po prošetření určíme, že došlo k podvodu, který splňuje kritéria pro nahlášení organizaci Cifas, dané údaje jí předáme, abychom zabránili dalším podvodům a praní peněz. 

Organizace Cifas uchovává hlášení o podvodech po dobu šesti let. Ostatní členové Cifas vám mohou na základě námi nahlášených údajů odmítnout poskytovat služby, finanční služby nebo zaměstnání. Informace o ochraně soukromí Cifas naleznete zde: https://www.cifas.org.uk/fpn.  

V souvislosti s dokumenty/informacemi využívajícími falešnou identitu spolupracujeme také s týmem Metropolitan Police Service Amberhill Identity Team.

Situace

Pokud obdržíme žádost o uživatelské údaje od orgánu činného v trestním řízení nebo jiného oficiálního orgánu

S kým sdílíme vaše údaje

Vaše údaje, které jsou zašifrované v naší databázi, nemůžeme nikomu poskytnout, pokud nám vy nebo třetí strana, se kterou jste tyto údaje sdíleli, nepředložíte potvrzení o vašem sdílení. Toto potvrzení obsahuje dešifrovací klíč potřebný pro přístup k osobním údajům, které jste s danou třetí stranou sdíleli. 

Máme stanoveny interní zásady a procesy, které nám v případech, kdy údaje sdílet můžeme, pomáhají se ujistit, že žádost je platná, údaje jsou vyžadovány v minimálním nutném rozsahu a máme za to, že jejich sdílení je správné. 

Pokud obdržíme soudní nebo podobný příkaz ke sdělení údajů, můžeme mít zákonnou povinnost údaje sdílet.

Situace

Pokud jste zadali svou adresu

S kým sdílíme vaše údaje

Tyto údaje v rámci ověřování vaší identity ověříme prostřednictvím třetí strany.

Podrobnosti o kontrolách třetích stran, které provádíme, naleznete v sekci „Přidávání údajů do vašeho Yoti“.

Situace

Některé společnosti používající Yoti požádají o kontrolu identity prostřednictvím agentury zajišťující úvěrové reference nebo na základě jiných údajů pro prevenci podvodů

S kým sdílíme vaše údaje

V takových případech Yoti relevantní údaje jednoduše jménem dané společnosti pošle agentuře zajišťující úvěrové reference nebo do databáze na prevenci podvodů a poté společnosti pošle vrácenou odpověď.

Když sdílíte své osobní údaje

Pouze vy rozhodujete, kdy prostřednictvím svého Yoti prokážete třetí straně svou totožnost nebo si vyměníte, odešlete nebo vyžádáte údaje. Vy určujete, zda souhlasíte se sdílením údajů, o které žádá třetí strana. Pokud se rozhodnete sdílet své údaje s třetí stranou, vy i třetí strana obdržíte potvrzení obsahující kopii údajů, které každá strana sdílela. 

Yoti společnostem doporučuje žádat pouze o údaje, které skutečně potřebují, např. váš věk nebo potvrzení, že vám je více než 18 let, místo celého data narození. Pokud se rozhodnete své údaje prostřednictvím Yoti sdílet s třetí stranou, tyto třetí strany mohou tyto údaje použít ke komunikaci s vámi nebo je mohou sdílet s dalšími stranami. Doporučujeme si přečíst zásady ochrany soukromí jakékoli organizace, se kterou své údaje sdílíte, abyste pochopili, jak bude vaše osobní údaje používat.  

Yoti vytváří a šifruje předlohu potvrzení, která obsahuje podrobnosti o tom, jaké údaje byly sdíleny a s kým. Předloha potvrzení je bezpečně uložena na našich serverech a nemůžeme k ní přistupovat, pokud nám vy nebo třetí strana neposkytnete vlastní potvrzení obsahující šifrovací klíč, který potřebujeme pro přístup k daným informacím.

Ke svým potvrzením o sdílení můžete přistupovat v aplikaci a také po přihlášení do Centra: https://hub.yoti.com 

Relevantní informace o ochraně soukromí naleznete v produktové sekci Centra.

Organizace používající Yoti mohou požádat o zdroj údajů, o které vás žádají, např. „cestovní pas“, „řidičský průkaz“ nebo „neověřeno“. Důvodem je, že některé organizace provádějící některé typy kontroly identity musí doložit, odkud údaje získaly.

ID k zapamatování

Když povolíte sdílení s organizací, Yoti vygeneruje dvě jedinečná ID k zapamatování. Jedno je pro konkrétní službu, kterou používáte, a druhé je pro organizaci, která danou službu vlastní. To znamená, že nemusíte pokaždé sdílet své osobní údaje, protože vás organizace nebo služba může jednoduše požádat o vaše ID k zapamatování. Pokud jste své údaje s danou službou prostřednictvím Yoti již v minulosti sdíleli, bude je mít, stejně jako jakékoli jiné služby vlastněné stejnou organizací, k dispozici.

Pokud například použijete Yoti k prokázání své totožnosti u služby 1 nabízené Společností ABC, toto sdílení bude obsahovat jedno ID pro službu jedna a jiné ID pro Společnost ABC. Pokud poté použijete Yoti k prokázání své totožnosti u služby 2 nabízené Společností ABC, toto sdílení bude obsahovat stejné ID pro Společnost ABC a jiné ID pro službu 2. Yoti k těmto ID nemá přístup. 

Služba nebo organizace si může tato ID uložit společně s osobními údaji, o které vás požádala. Pokud si ho uloží, může s jeho pomocí rozpoznat vaše Yoti při příštím sdílení, takže můžete používat různé služby nebo funkce, aniž byste při každé interakci museli sdílet stejné údaje. 

Pokud se například zaregistrujete na určitém webu pomocí Yoti, tento web vám může pomocí souvisejícího ID umožnit přihlášení na web, prokázání vašeho věku, provedení hloubkové kontroly Know your customer atd. a při tom vás žádat jen o vyžadované dodatečné údaje, nikoli znovu o všechny vaše údaje. Tento přístup odpovídá zásadě minimalizace dat Yoti, která říká, že byste měli sdílet pouze údaje, které jsou relevantní pro to, co děláte. 

Pokud organizace nebo služba, se kterou sdílíte údaje, používá ID a vy nechcete, aby tak činila, měli byste ji kontaktovat a požádat ji o smazání vašeho účtu. Tato ID jsou jedinečná pro váš účet Yoti, takže pokud smažete svůj účet Yoti, o svá ID přijdete. Pokud si poté vytvoříte nový účet Yoti, budete mít nová ID, která žádná organizace nebo služba, kterou jste dříve používali s vaším starým účtem Yoti, nerozpozná.

Pokud povolíte sdílení s jinou osobou, ID k zapamatování bude pouze jedno.

Vždy povolit

Některým společnostem poskytujeme funkci vhodnou pro určité scénáře, která vám umožňuje nastavit, že při každé interakci s nimi se budou automaticky sdílet stejné údaje. Běžný postup vypadá tak, že naskenujete QR kód, abyste viděli, o jaké údaje společnost žádá, a odpovíte na dotaz, zda chcete povolit sdílení vašich údajů. Možnost „Vždy povolit“ vám umožňuje přeskočit schvalovací krok. To vám může ušetřit čas u transakcí, které provádíte často a u kterých jsou od vás vždy požadovány stejné údaje.

Zabezpečení a umístění dat

Údaje, které nám poskytnete, jsou uloženy samostatně a v zašifrované podobě na bezpečných umístěních. Po vytvoření vašeho účtu k vašim údajům nemáme přístup. Přístup k vaší aplikaci a sdílení údajů jejím prostřednictvím máte pouze vy. 

Pravidelně testujeme naše systémy a splňujeme normy ISO 27001 a SOC 2, což jsou nejvyšší oborové standardy pro zabezpečení informací.

Vaše zašifrované údaje

Kromě biometrické šablony a fotografií, jak je uvedeno v sekci „Shromažďování a používání údajů“, nemáme přístup k vašim osobním údajům, které jsme ověřili a uložili na našich serverech. Můžeme k nim získat přístup jedině v případě, že nám poskytnete šifrovací klíč (což je sada jedinečných číslic bezpečně uložená na vašem zařízení). Klíče potřebné k dešifrování údajů ve vašem účtu máte pouze vy.

Odesílání vašich osobních údajů do jiných zemí

Všechny osobní údaje, které přidáte do svého Yoti, uchováváme ve vysoce zabezpečeném datovém centru ve Velké Británii. Všechny údaje jsou uloženy samostatně a zašifrovány. 

Máme Bezpečnostní centrum v Indii, které při vytváření vašeho Yoti provádí stejné kontroly pro prevenci podvodů jako naše britské Bezpečnostní centrum. Osobní údaje neopouští Velkou Británii, indické Bezpečnostní centrum k nim má zajištěn zabezpečený vzdálený přístup. Mezi společnostmi Yoti UK a Yoti India jsou uzavřena modelová smluvní ustanovení schválená EU. 

Pokud se rozhodneme nebo budeme mít povinnost odeslat vaše osobní údaje do jiné země nebo je v ní uchovávat, doplníme tuto sekci o popis ochranných opatření, která jsme zavedli.

Biometrické údaje

Biometrické údaje jsou vaše jedinečné rysy – například obličej. V naší aplikaci používáme biometrické údaje k tomu, abychom pomohli zabránit podvodům a přesvědčili se, že Yoti používáte právě vy. Yoti je aplikace založená na biometrické identifikaci, takže ji bez tohoto doplňkového zabezpečení není možné použít.

Některé uživatelské údaje používáme také pro účely našeho interního výzkumu a vývoje. U některých projektů mezi tyto údaje mohou patřit vaše biometrické údaje. Z tohoto použití údajů se můžete odhlásit v nastavení aplikace. 

Když vytvoříte účet Yoti, požádáme vás o souhlas s naším použitím vašich biometrických údajů. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat v nastavení aplikace. Můžete se odhlásit z používání údajů pro výzkum a vývoj. Vaše schopnost používat aplikaci tím nebude ovlivněna.

Co jsou biometrické údaje?

Biometrické údaje jsou získávány měřením a analýzou vašich jedinečných fyzických charakteristik a chování, jako je váš obličej, vaše otisky prstů, váš hlas, způsob vaší chůze, způsob, jakým používáte svůj telefon atd. 

Z právního hlediska jsou biometrické údaje v různých zákonech definovány různě, společným faktorem ale je to, že dochází k vaší identifikaci nebo ověření prostřednictvím vašich jedinečných fyzických charakteristik nebo chování. Ne všechna použití těchto údajů ze strany Yoti umožňují vaši identifikaci nebo ověření. Pro snazší pochopení jsme nicméně nazvali všechny údaje o fyzických charakteristikách a o chování biometrickými údaji.

Některé údaje mohou zahrnovat například váš obličej nebo prvky vašeho obličeje, aniž by vás identifikovaly. Například jsme vyvinuli technologii pro kontrolu, zda je obličej předložený aplikaci skutečný, nebo zda se jedná o osobu v masce. Tato aktivita vás nijak neidentifikuje, pouze kontroluje, zda je obraz skutečný.

Pokud vás potřebujeme identifikovat nebo ověřit vaši totožnost, můžete pomocí biometrických údajů prokázat, že se skutečně jedná o vás. To se provádí porovnáním vašich charakteristik se šablonou, kterou jsme již vytvořili nebo která pro vás byla vytvořena automaticky. Šablona je vytvořena i uložena bezpečně a pokaždé, když potřebujete prokázat, že se skutečně jedná o vás, se vaše údaje porovnají se šablonou a zkontroluje se, zda se shodují.

Mnoho chytrých telefonů například místo PIN kódu umožňuje přístup pomocí otisku prstu nebo vašeho obličeje. Abyste mohli svůj otisk prstu nebo obličej použít, musíte ho nejprve poskytnout svému telefonu, aby mohl vytvořit šablonu. Pokaždé, když poté k přístupu k telefonu použijete otisk prstu nebo obličej, se tyto údaje porovnají s uloženou šablonou a přístup získáte pouze v případě, že se se šablonou shodují. Díky tomu k vašemu telefonu nemůže přistupovat nikdo jiný. 

Aplikace jako Yoti mohou používat technologii pro snímání otisků prstů nebo obličejů telefonu, takže se do naší aplikace můžete místo PIN kódu přihlašovat svým otiskem prstu nebo obličejem. V takovém případě váš otisk prstu nebo obličej neshromažďujeme ani neuchováváme.

Proč biometrické údaje poskytují více bezpečnosti?

Biometrické údaje narozdíl od PIN kódů nebo uživatelských jmen a hesel, které si musíte pamatovat a které lze uhodnout nebo získat hackováním, používají jedinečný prvek, který máte pouze vy, například váš obličej nebo otisk prstu. Mnoho společností, jako jsou banky, používají biometrické údaje, jako je rozpoznávání hlasu, aby zajistily, že k vašemu účtu máte přístup pouze vy.

Proč Yoti používá biometrické údaje?

Yoti je aplikace umožňující biometrickou identifikaci. Funguje tak, že vám umožní vytvořit důvěryhodnou, skutečnou a ověřenou digitální identitu. Biometrické údaje jsou klíčovou součástí naší snahy rozpoznat falešné identity a dokumenty. Biometrické údaje také pomáhají zaručit, že akce v aplikaci skutečně provádíte vy. 

V zásadě je cílem našeho používání biometrických údajů k identifikaci nebo ověřování předejít podvodnému používání Yoti a ochránit vaše data. 

Některé uživatelské údaje také používáme pro účely interního výzkumu a vývoje, což je vysvětleno v sekci „Interní výzkum a vývoj“.

Jaké biometrické údaje Yoti používá a proč?

Obličej

Při vytváření vašeho účtu pořídíme sken vašeho obličeje, abychom vytvořili jeho biometrickou šablonu, kterou bezpečně uložíme. Biometrická šablona je digitální mapa vašeho obličeje. 

Když v aplikaci provedete určité akce a my budeme potřebovat zkontrolovat, že se skutečně jedná o vás, požádáme vás o pořízení fotografie nebo dalšího videa, porovnáme je se šablonou a zjistíme, zda se s ní shodují. Také zkontrolujeme, zda obraz zachycuje skutečnou osobu. Tyto kontroly zajišťují, že dané akce můžete provádět pouze vy. Zpravidla o tyto kontroly žádáme, když chcete provést akci, která by na vás měla negativní dopad, pokud by se ve skutečnosti nejednalo o vás. Může jít například o změnu vašeho PIN kódu nebo smazání vašeho účtu.  

Také můžete do Yoti přidat průkaz totožnosti, abyste mohli sdílet ověřené detaily týkající se identity, např. jméno, adresu a datum narození. Když přidáte průkaz, porovnáme jeho fotografii s šablonou obličeje, abychom se ujistili, že uživatelé nahrávají pouze své vlastní průkazy, a zkontrolujeme, že se jedná o skutečnou osobu.

Kontrola, že jste skutečná osoba

Když vytváříte svůj účet, přidáváte průkaz totožnosti nebo v aplikaci provádíte jiné akce, které vyžadují vyšší úroveň bezpečnosti, musíme se ujistit, že se skutečně jedná o vás a že se za vás nikdo nevydává. Pro tyto kontroly používáme různé technologie. Některé vás požádají o provedení akce, jako je pohyb telefonem směrem k vašemu obličeji nebo nahrání krátkého videa, na kterém říkáte pár slov. Některé probíhají automaticky na pozadí. Pomocí informací z těchto kontrol se ujišťujeme, že jste skutečná osoba. O tom, jak tyto kontroly fungují, vám nemůžeme poskytnout více informací, protože nechceme, aby je lidé byli schopni obcházet.

Interní výzkum a vývoj

Kromě předcházení podvodům při vašem každodenním používání aplikace musíme také zajistit, že naše bezpečnostní kontroly fungují, a neustále je vylepšovat, abychom zůstali o krok napřed před podvodníky a dalšími osobami, které se mohou snažit používat falešné identity nebo získat přístup k vašemu účtu. 

Náš tým pro interní výzkum a vývoj neustále testuje nové způsoby prevence podvodů a ke své práci potřebuje skutečné údaje od skutečných osob. 

Když vytváříte svůj účet Yoti a přidáváte do něj průkaz totožnosti, shromažďujeme určité údaje pro účely výzkumu a vývoje. Nemůžeme vám poskytnout příliš podrobností o tom, co shromažďujeme a jak přesně při výzkumu a vývoji různá data používáme, protože nechceme, aby lidé byli schopni obcházet naše bezpečnostní kontroly a mechanismy pro prevenci podvodů. Můžeme nicméně říct, že oddělení výzkumu a vývoje má k dispozici pouze údaje, jako je kód země vašeho mobilního čísla (např. +420 = Česká republika), fotografie, části videa nebo naměřené hodnoty pohybu telefonu. Informace o zemi nám pomáhají například s výběrem relevantních a reprezentativních dat a porozuměním anomáliím, problémům a nekonzistenci ve výsledcích.

V současné době používáme pro kontrolu, že snímky zachycují skutečnou osobu, technologii třetí strany, ale vyvíjíme svou vlastní. Při testování a vývoji této technologie analyzujeme selfie, které v aplikaci pořizujete, např. při vytvoření nové fotografie účtu nebo když jste z bezpečnostních důvodů požádáni o pořízení fotografie, abychom mohli ověřit, že se skutečně jedná o vás.

K testování a zlepšování naší technologie odhadování věku potřebuje oddělení výzkumu a vývoje snímky obličejů a ověřený věk těchto obličejů. Proto používá fotografie, které pořizujete pro svůj účet Yoti, a snímky z videa. Ověřený věk odvozuje od měsíce a roku narození ve vámi přidaném průkazu totožnosti, který tento údaj obsahuje. Pokud daný průkaz totožnosti uvádí pohlaví, použijeme i to. Tímto zabraňujeme zaujatosti při rozpoznávání, viz níže.

Naše technologie odhadování věku je funkce aplikace, s jejíž pomocí získáte odhadovaný věk, který můžete sdílet s ostatními před tím, než do aplikace přidáte průkaz totožnosti s ověřeným datem narození. Naši technologii odhadování věku nabízíme také některým organizacím, které potřebují kontrolovat věk. Například při nakupování věkově omezených produktů nebo prohlížení věkově omezeného online obsahu. O naší technologii odhadování věku jsme publikovali a pravidelně aktualizujeme bílou knihu dostupnou na našem webu. 

V současné době používáme ke kontrolování shody obličeje na fotografiích, které pořídíte, a fotografii na vašem průkazu totožnosti technologii třetí strany. Tato kontrola ověřuje, že své dokumenty nahráváte skutečně vy. Zároveň vyvíjíme svou vlastní technologii pro kontrolu shody obličejů, kterou budeme také nabízet jiným organizacím. Pro vývoj, testování a zlepšování této technologie potřebuje oddělení výzkumu a vývoje fotografie, které pořizujete v aplikaci, a oříznutý snímek z vašeho průkazu totožnosti ve vysoké kvalitě. Žádné jiné informace o vás nemá.

Řešení přesnosti, zaujatosti a duplicitních dat

Oddělení výzkumu a vývoje se řídí přijímanými osvědčenými výzkumnými postupy a některá obrazová data ručně označuje informacemi o pohlaví, odstínu pleti a dalších rysech. Tyto značky pomáhají zaručit, že naše výzkumná data jsou vyvážená a reprezentativní. To je důležité pro zajištění, že výsledky našeho výzkumu jsou nezaujaté a že naše technologie funguje správně pro všechny. Také to znamená, že můžeme přesně hlásit, jak dobře funguje pro různé skupiny lidí. Pokud u technologie odhadování věku máme k dispozici měsíc a rok narození, dochází k lepší přesnosti ve srovnání se situací, kdy máme k dispozici pouze rok narození.

Jednou z dalších výzev pro výzkum a vývoj jsou duplicitní údaje, např. když uživatel smaže svůj účet a vytvoří si nový. Pro detekci a eliminaci duplicitních dat oddělení výzkumu a vývoje obdrží hašovanou verzi vašeho mobilního čísla. Hašování znamená, že číslo je převedeno na řetězec písmen a číslic, takže oddělení výzkumu a vývoje vaše skutečné číslo nikdy neuvidí a nedokáže ho nijak získat. Takto může určit, zda tento řetězec písmen a číslic již existuje v databázi, a na základě toho detekovat a eliminovat duplicitní údaje.

Může mě váš tým pro výzkum a vývoj identifikovat?

Tým pro výzkum a vývoj o vás nemá žádné další údaje a žádné z údajů, které má, vás nemohou osobně identifikovat. Na základě omezených údajů, které o vás má, nemůže odhalit vaši identitu ani najít konkrétní uživatelská data, která jsou uložena samostatně a v zašifrované podobě v naší hlavní databázi. Údaje používané pro účely výzkumu a vývoje uchováváme na samostatném serveru s přísným řízením přístupu a pouze po dobu relevantní pro konkrétní projekt.  

Co když změním názor a nebudu chtít, abyste nadále používali mé biometrické údaje?

Doufáme, že chápete, proč jsou biometrické údaje zásadní bezpečnostní součástí naší aplikace, pokud ale nicméně změníte názor, můžete kdykoli odvolat svůj souhlas smazáním svého účtu v nastavení aplikace. Verze Yoti, která by nepoužívala biometrické údaje, neexistuje, takže bez nich aplikace jednoduše nefunguje. 

Z používání vašich údajů pro výzkum a vývoj se můžete odhlásit v nastavení aplikace. To vám umožní nadále používat aplikaci, která bude zahrnovat zásadní funkce biometrické bezpečnosti. Odhlášení znamená, že vaše data již nebudou odesílána týmu výzkumu a vývoje a jakákoli data, která již k dispozici má, budou smazána. Upozorňujeme, že pokud vaše data již byla použita k trénování nebo vývoji modelu nebo algoritmu strojového učení, není možné je z tohoto modelu vyjmout. 

Vaše práva a volby

 • Všechny informace, které o vás máme, můžete vidět v aplikaci
 • Pokud potřebujete aktualizovat údaje, můžete tak učinit. 
 • V aplikaci se můžete z určitých analýz odhlásit. 
 • Pokud chcete smazat své údaje, musíte použít možnost „Smazat účet“ v aplikaci. Pokud smažete pouze aplikaci, propojení s vašimi údaji bude ztraceno a ty zůstanou v našem systému, aniž by bylo možné je jakkoli najít.

 

Níže jsou uvedena práva, která se vztahují na osobní údaje v aplikaci Yoti. 

Pro účely kalifornského zákona o ochraně spotřebitelů prohlašujeme, že neprodáváme vaše údaje.

Jakékoli žádosti týkající se práv zasílejte na adresu: privacy@yoti.com 

Přístupová práva

Máte právo vědět, jaké osobní údaje o vás máme k dispozici, a obdržet jejich kopii.

K vašim osobním údajům, které jsme ověřili a uložili na naše servery, nemáme přístup. Můžeme k nim získat přístup jedině v případě, že nám poskytnete šifrovací klíč (což je sada jedinečných číslic bezpečně uložená na vašem zařízení). Klíče potřebné k dešifrování údajů ve vašem účtu máte pouze vy.

Ke všem osobním údajům ve vašem účtu můžete přistupovat prostřednictvím vaší aplikace Yoti. Kopii těchto údajů můžete získat použitím funkce pro export dat v nastavení aplikace. Po přihlášení do Centra můžete také zobrazit svá potvrzení o sdílení. Jejich kopii můžete získat pořízením snímku obrazovky nebo prostřednictvím funkce „Uložit jako“ ve vašem prohlížeči. Organizace si mohou své kopie potvrzení o sdílení stáhnout.

Pokud jste kontaktovali naši zákaznickou podporu nebo jste s námi měli jiný kontakt, na jehož základě jsme získali vaše údaje, můžete odeslat žádost o přístup na adresu: privacy@yoti.com .

Když používáte své Yoti, shromažďujeme určité údaje o vašem telefonu a způsobu, jakým aplikaci používáte. Tyto údaje se shromažďují a ukládají automaticky prostřednictvím našich interních nástrojů a nástrojů třetích stran. Více podrobností naleznete v sekci „Analýza“.

Analýza Adjust

Společnost Adjust nám předává inzertní ID spolu s informacemi o událostech, jako je „instalace aplikace“, „dokončení registrace“ atd. Pokud chcete k těmto údajům o vašem zařízení získat přístup, musíte nám poskytnout inzertní ID z vašeho telefonu, protože bez něj údaje nemůžeme vyhledat. 

Interní analýza a analýza Firebase

Z údajů, které shromažďujeme, odstraňujeme identifikovatelné prvky a údaje kombinujeme (agregujeme) dohromady. Není možné v nich vyhledat nebo získat informace pomocí vašeho jména nebo identifikačních prvků vašeho telefonu (např. čísla IMEI, což je určitý druh sériového čísla vašeho telefonu). Tyto údaje vám tedy nemůžeme poskytnout, protože nejsou propojeny konkrétně s vámi.

Práva na opravu

Máte právo opravit osobní údaje, které o vás máme k dispozici a které jsou nesprávné.

Pokud si myslíte, že jakékoli údaje ve vašem účtu Yoti jsou nesprávné, můžete učinit kroky pro jejich napravení. Můžete ručně přidat adresu, archivovat staré adresy a změnit svůj e-mail. Také můžete jednoduše nahradit zastaralý průkaz totožnosti. Svůj účet můžete také smazat a vytvořit nový. Yoti má přístup k údajům ve vašem účtu pouze po dobu 14 dní od okamžiku, kdy je Yoti poprvé poskytnete. 

Pokud si změníte jméno, můžete v současné době Yoti aktualizovat pouze přidáním průkazu s novým jménem.

Pokud jste kontaktovali naši zákaznickou podporu nebo jste s námi měli jiný kontakt a chcete požádat o opravu, napište e-mail na adresu: privacy@yoti.com

Práva na vymazání

Za určitých okolností máte právo nás požádat o vymazání osobních údajů, které o vás máme.

Více informací o archivaci dokumentů nebo nahrazení vašich údajů novými naleznete v sekci „Aktualizace vašich údajů“ v odstavci „Shromažďování a používání údajů: Přidávání údajů do vašeho Yoti“. 

Pokud chcete uzavřít svůj účet a smazat své údaje, můžete tak učinit v aplikaci. Také pro vás mohou být užitečné tyto časté dotazy (pouze v angličtině): https://yoti.force.com/yotisupport/s/topic/0TO4L0000001J6FWAU/yoti-app

Pokud máte jakoukoli jinou žádost o vymazání, zašlete e-mail na adresu: privacy@yoti.com

Práva na vznesení námitky

Za určitých okolností máte právo vznést námitku vůči zpracování vašich osobních údajů ze strany Yoti.

Vzhledem ke způsobu fungování tohoto práva a možnostem, které máte k dispozici v nastavení aplikace (např. možnost odvolat souhlas s použitím biometrických údajů, vymazat údaje nebo aplikaci nebo vypnout analýzu), není pravděpodobné, že by existovalo mnoho situací, na které se toto právo vztahuje. Pokud nás chcete kontaktovat ohledně svých práv na vznesení námitky, napište e-mail na adresu: privacy@yoti.com

Práva na omezení

Za určitých okolností máte právo nás požádat o omezení našeho zpracování vašich osobních údajů.

Tuto žádost můžete vznést, pokud:

 • rozporujete přesnost svých osobních údajů; 
 • je naše zpracování vašich osobních údajů nezákonné, ale místo jejich vymazání preferujete omezení; 
 • již údaje nepotřebujeme, ale vy je potřebujete ze zákonných důvodů; nebo 
 • jste vznesli námitku vůči našemu zpracování a my tuto námitku stále řešíme.

Pokud nás chcete kontaktovat ohledně svých práv na omezení, napište e-mail na adresu: privacy@yoti.com

Práva na přenositelnost

Za určitých okolností máte právo obdržet osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Toto právo se s největší pravděpodobností bude vztahovat na údaje, které jste nám poskytli:

 • při vytváření a používání vašeho Yoti; 
 • abychom vám mohli odpovědět; nebo
 • abychom mohli poskytovat funkce aplikace, které chcete používat.

 

Osobní údaje, které jste přidali do svého účtu Yoti, si můžete stáhnout v nastavení aplikace.

Pokud jste kontaktovali naši zákaznickou podporu nebo jste s námi měli jiný kontakt a chcete podat žádost o přenositelnost, napište e-mail na adresu: privacy@yoti.com

Stížnost regulačnímu orgánu

Můžete také podat stížnost svému místnímu regulačnímu orgánu na ochranu soukromí

Jako britská společnost podléháme regulaci ze strany britského orgánu Information Commissioner’s Office (ICO), který je zodpovědný za zajištění, že organizace dodržují zákony ohledně nakládání s osobními údaji. https://ico.org.uk/global/contact-us/

Analýza

Porozumění tomu, jak lidé používají naši aplikaci, je pro nás zásadní. Potřebujeme vědět, co funguje a co ne, abychom se mohli zlepšovat. Jako společnost potřebujeme vědět, kolik lidí používá naši aplikaci, kde ve světě se nacházejí a které funkce jsou nejoblíbenější.

Shromažďujeme údaje o vašem zařízení a vašem používání aplikace Yoti, a to prostřednictvím interní analýzy i analýzy třetích stran. Ze shromážděných údajů odstraňujeme identifikovatelné prvky, takže vás nemůžeme osobně identifikovat. Informace také kombinujeme, takže žádná analytická zpráva nikdy není o jednom konkrétním uživateli. Narozdíl od většiny jiných společností nevytváříme individuální profily lidí, kteří naši aplikaci používají. Jednoduše hledáme trendy a vzorce jako podklad k informovaným obchodním rozhodnutím. 

V aplikaci se můžete z určitých analýz odhlásit. Některé informace se generují automaticky během používání našich produktů. Tuto funkci nelze vypnout. 

Více informací o tom, co je analýza, proč ji používáme a jaké jsou vaše možnosti v této oblasti naleznete v sekci „Obecné“ v odstavci „Analýza“.  

Níže najdete informace o konkrétních analýzách, které v aplikaci Yoti používáme.

Adjust

V naší aplikaci používáme analytickou technologii Adjust. Ta nám umožňuje sledovat a analyzovat, které marketingové kanály nebo zdroje a které reklamy mají nejlepší výsledky, co se týče přesvědčování uživatelů ke stažení aplikace Yoti, a pomáhá nám pochopit, jak uživatelé naši aplikaci používají.  Adjust shromažďuje informace o tom, na jakou reklamu jste kliknuli a na jakém webu, a o tom, zda jste aplikaci nainstalovali.  Pokud aplikaci nainstalujete, Adjust shromažďuje také informace o tom, kdy došlo k určitým událostem (např. dokončení registrace, úspěšné přidání průkazu totožnosti, první použití Správce hesel Yoti). 

Adjust k poskytování této služby používá dva identifikátory, které anonymizuje pomocí technologie zvané „hašování“. Hašování znamená převedení skutečných údajů na řetězec čísel a písmen, který skutečné údaje skryje. Příklad: 85da15a402360fe8ad2e80d958ded300ac9ffb955e3d7cff89007bb340e2b8d5).

Jedním identifikátorem je inzertní ID, které Apple nebo Android (podle toho, který operační systém váš telefon používá) přiděluje vašemu telefonu. Druhým identifikátorem je vaše IP adresa, což je určitý druh adresy pro váš telefon přidělený vaším poskytovatelem mobilního připojení. Může se změnit, když svůj telefon přenesete na jiné místo.  Adjust tyto identifikátory hašuje. Adjust nám následně poskytne seznam inzertních ID a lokalitu – zemi (na základě IP adresy). Inzertní ID filtrujeme např. podle země, uživatelů iOS nebo Android nebo událostí, jako je „dokončení registrace“. Relevantní inzertní ID poté předáme inzertním partnerům, abychom mohli naše reklamy zobrazovat správným lidem na jejich platformách. Inzertní partner ID po obdržení hašuje. Jediné údaje, které Yoti má, je inzertní ID z vašeho zařízení a události, které jsou s ním spojené.

Adjust používáme s různými inzertními sítěmi, které nám umožňují zobrazovat reklamy Yoti. Adjust těmto sítím také vrací inzertní ID, aby mohly vytvořit „lookalike marketingové modely“. Touto aktivitou společnosti zajišťují, že své reklamy cílí na správné typy uživatelů, a uživatelům se zobrazují reklamy, které jsou nejvíce relevantní vzhledem k jejich zájmům. Inzertní sítě používají inzertní ID a jakékoli související údaje, které mají k dispozici, k vytváření skupin lidí, kteří sdílejí podobné charakteristiky. Pomocí těchto skupin zobrazují cílené reklamy. Údaje, které o vás mají, používají ke stanovení, do kterých skupin patříte, a podle toho určují, jaké reklamy se vám zobrazí. 

Yoti používá inzertní sítě, abychom se ujistili, že naše reklamy zobrazujeme pouze lidem, u kterých je největší pravděpodobnost, že budou mít o naše produkty a služby zájem. Inzertní sítě inzertní ID používají také jako vylučující seznam, s jehož pomocí se ujišťují, že se reklamy Yoti nezobrazí lidem, kteří aplikaci již nainstalovali. Více informací naleznete v příslušné sekci oznámení o ochraně osobních údajů Adjust: https://www.adjust.com/terms/privacy-policy/ 

Odhlaste se z analýzy Adjust pro všechny aplikace využívající jejich technologii:

https://www.adjust.com/opt-out/ .

 

Z používání analýzy Adjust ze strany Yoti se můžete odhlásit v nastavení aplikace.

Interní analýza a analýza Firebase

Pomocí našeho interního softwaru včetně Firebase Performance Monitoring shromažďujeme část údajů od uživatelů a část údajů, když při vašem používání aplikace dojde k určitým událostem. Tyto údaje zahrnují údaje o vašem telefonu, jako je výrobce a model, operační systém, verze aplikace a velikost obrazovky. Náš interní software vás osobně neidentifikuje.

Když používáte naše produkty, používáme dva typy interní analýzy: údaje vytvořené, když provádíte akce na svém zařízení, a údaje vytvořené automaticky našimi interními systémy, když dojde k určitým událostem. 

Příklady údajů vytvořených, když provádíte akce na svém zařízení.

 • Klikání na tlačítka nebo odkazy
 • Přidávání dokumentů (naše analýza neshromažďuje žádné osobní údaje z dokumentu)
 • Chyby
 • Dokončení kroků, např. registrace

 

Příklady údajů vytvořených automaticky našimi interními systémy, když dojde k určitým událostem

 • Dokončení/selhání přihlášení do aplikace
 • Dokončení smazání účtu
 • Odmítnutí řidičského průkazu / přijetí cestovního pasu
 • Zahájení/dokončení/selhání žádosti o sdílení

 

V nastavení aplikace se můžete odhlásit ze shromažďování údajů vytvořených, když provádíte akce na svém zařízení, prostřednictvím Firebase a naší interní analýzy. 

Údaje, které se vytvářejí automaticky, nemůžeme vypnout, takže se z jejich shromažďování odhlásit nemůžete.

Naše interní analýza přiřazuje každému uživateli náhodně vygenerovaný identifikátor. Pro jednotlivé produkty jsou identifikátory odlišné. (Aplikace Yoti zahrnuje Správce hesel Yoti. Identifikátor pro něj bude jiný než identifikátor pro např. Yoti Sign.) To znamená, že nemůžeme porovnat identifikátory, abychom zjistili, které produkty Yoti používáte. Identifikátor používáme, abychom zjistili, zda například určitý počet určitých akcí způsobil jeden uživatel, který akci opakoval, nebo více uživatelů, kteří stejnou akci provedli jednou. To nám pomáhá porozumět např. tomu, na jakých místech má velké množství uživatelů problémy.

I s identifikátorem usilujeme o to, abychom z námi shromažďovaných údajů odstranili identifikovatelné prvky a údaje tak nebylo možné přiřadit k identifikovatelnému uživateli. Činíme tak automatickým mazáním údajů, např. těch, které se vztahují ke konkrétní osobě, ID zařízení nebo podrobným údajům o lokalitě. Neshromažďujeme více údajů, než kolik potřebujeme. Například lokalitu ve formě země získáváme ze zařízení, takže kvůli tomu nemusíme shromažďovat vaši IP adresu nebo jiné podrobné údaje o lokalitě. 

Údaje z naší interní analýzy a Firebase nám poskytují např. následující statistiky:

 • počet lidí instalujících aplikaci;
 • počet úspěšně vytvořených účtů;
 • jak průměrně dlouho trvá provést určité akce v aplikaci, např. pořízení fotografie, nahrání dokumentu;
 • kolik adres je nahráno z dokumentu a kolik jich je přidáno ručně;
 • počet vytvořených složek pro obnovení, obnovení účtu a smazání účtu;
 • procento lidí, kteří aplikaci přestanou používat v konkrétních klíčových okamžicích, například při přijetí smluvních podmínek, pořízení fotografie atd.;
 • počet uživatelů v jednotlivých zemích, jejich věkové rozvržení a pohlaví.

Tyto statistiky jsou zásadní pro pochopení toho, jak si naše aplikace vede, kde dochází k problémům a jaké druhy uživatelů máme. Tyto informace nám pomáhají pochopit, na co bychom měli zaměřit naše snahy v oblasti podnikání, marketingu a vývoje produktů a jak je třeba aplikaci vylepšit. 

 

Více informací o Firebase naleznete zde: 

https://support.google.com/firebase/answer/6318039 

A/B testování

Na základě informací z interní analýzy také provádíme A/B testování. Při něm se mohou některým uživatelům zobrazovat mírně odlišné informace nebo rozložení obrazovky. Tímto způsobem testujeme plánovaná zlepšení a sledujeme, zda mají pozitivní dopad na zkušenost uživatelů. Někdy různým uživatelům náhodně zobrazujeme odlišný obsah. Někdy používáme analytické informace o akcích, které uživatelé v aplikaci provádějí, abychom některým uživatelům, např. těm, kteří do aplikace přidali dokument, zobrazili alternativní obsah.

Pokud jste v nastavení aplikace vypnuli analýzu, může se vám stále zobrazovat alternativní obsah, ale nebudeme moci sledovat vaši interakci s ním. Informace ze sledování shrnujeme, abychom viděli, který obsah je úspěšnější.

Push notifikace: upomínky

Pomocí analytických informací určujeme, kdy odesílat upomínkové Push notifikace, jakou upomínku odeslat a kterým uživatelům. Pokud jste například začali nahrávat dokument a akci jste nedokončili, můžeme vám zaslat upomínku, abyste nahrávání dokumentu dokončili. Pokud v nastavení aplikace vypnete analýzu, nebudeme již dostávat aktualizované informace o vašich akcích v aplikaci. Uživatelům s vypnutou analýzou upomínky nebudeme posílat, abychom měli jistotu, že neobdrží upomínky, které nejsou relevantní pro jejich činnost v aplikaci.

Pokud analýzu znovu zapnete, zkontrolujeme stav vašeho účtu a aktualizujeme ho, abyste dostávali pouze upomínky související s akcemi, které provádíte v aplikaci. Pokud například vypnete analýzu a poté přidáte dokument, nebudeme vědět, že jste přidali dokument, takže neobdržíte žádné upomínky související s dokumenty. Pokud po přidání dokumentu analýzu znovu zapnete, aktualizujeme stav vašeho účtu, aby uváděl, že je v něm dokument. Poté byste dostávali jakékoli upomínky relevantní pro uživatele, kteří přidali dokumenty.

Co je nového

 • Prodloužili jsme čas, který naše Bezpečnostní centrum má na vyšetření chyb a problémů při vytváření účtů, včetně kontroly potenciálních podvodů. Toto je nutné kvůli zvýšení objemu kontrol procházejících Bezpečnostním centrem.
 • Přidali jsme informace o kontrole australských cestovních pasů a řidičských průkazů pomocí australské služby DVS, která zjišťuje, zda se jedná o skutečný a platný dokument.